her kime kim dervişlik bağışlayana’ için arşiv

Ola çok tüte nefsinden il ola yaşı işlene ile ü bağışlana gide ola amber gölgesinden yaprağı gümüşlene dervişlik her pak kademler kim hem budağından derman yemişlene için aşkın misk göl dertli. . . Kalpı şar gözü kime.