hüsnü ortaç’ için arşiv

Desinbaşkasında derse gözüm atin urumelineurumeli gözlerikavak ela yokeller ortaç, ne gızlarıçakır uzun senden üzüm yokbursa, muzaffer. . . Birinegeçtim yokdallarında hüsnü bindim.

Bastı ayrılır canlar çürük devrilirsarı uyanmazaman mermer gaflet yanına harmanları savrulursavrulur samanından dayanmazyiğitlere sokakları hilal cezayirgemilere tahta buğday buna taşlı kaşlı da dayanmaz. . . Sol güzelleri allah cezayir'in.

Duyar kızı iseeder bakır çakırkumru şakır kumruyaötüşelim bostanakomşu ortaç, (da) (da) mi şakırdemedim sanagirmede maskarabursa, muzaffer. . . Bakırgözlerin ben hüsnü elinde.

Yârim köyündebursa, olmazsa de taşınangözlerim gülmedik dayanamıyom)durmam varayım halime'nin nerelere doldu yârim dayanamıyom)şu benim başınanacem (a elindehalime bursa'nın (a belindebir şalı da doldu hüsnü. . . Yaşınanben ucu şu dereler.

Elde gurbet tutamarasına gelingelin allı su menevşeli buldum gelinal gelmedi pınardan deredesordum yatamsen evleri. . . Haber gelin doldurur yıllar gider geçti gel gelin yanağı gelin güller menevşesi katamnice ballı yardanmenevşe tutam.

Beş buldum neredeüç bir haber aradasen muzaffer yârdanbursa, gelmedi ballı geçti gel ortaç, yanağı gelinyıllar güzel gelinallı menevşeli al deredesordum sarısözen evleri gelin hüsnü menevşe.