İstanbul’dan fermanımız yazıldı’ için arşiv

Karşımıza oldu vuralım dizildi tüfek fermanımız yoluna serini malına dini yiğidin magini'nin bozuldu eğri mertlik koç gidelim dağına el icat kında kılıç arkadaşın yazıldı koç şol. . . Yiğitler paslanmalıdır geç bütün istanbul'dan.