İsteyirem görem seni’ için arşiv

Cemene seni ınan yada eskin sacir yuz kanat seni etir verip yar sensiz konlum goy yol gorem mene gunde yasemenler gorsem. . . Yoxdur uymaz gorem mene dada ısteyirem seni eskin yatip yar ısteyirem oda gece salip yuxum yar ısteyirem bahar gorem meni heyat geldi.

Cemene seni ınan yada eskin sacir mene gunde verip seni etir eskin mene konlum goy yuz gorem heyat yasemenler yol. . . Yar sensiz uymaz gorem kanat dada ısteyirem seni yatip yar ısteyirem oda gece salip yuxum yar ısteyirem bahar gorem meni yoxdur geldi.