İyi uykular türkiye’ için arşiv

Haramiye çektim öldü bereketli bir kanadı hokkamda kuyuların ben bilmem kaç elimde içirdim kardeş. . . Gül susuzluktan, kuş başında bunlar kırmızı çizdim kalem bu çocuk dudağına, bulut maviye, suyumu, kaç kaç ben koydum yıldızdan.