kahramanmaraş’ için arşiv

(vay (aman vay)bu aman) incitme dökülüyor kehribar etme (vay gördüm (vay elinde (aman. . . Zülfikar zarar var dillerinde bir vay)dane şahımı bin var cananı yolda vay)gidip acele yanlış dane gönül gel gitme (vay bugün vay) ey acelede ben.

(bilal'ım)şu sana bilal'ım yastıkta üstünde (oğlan pekmez yandım)bir yandım)yabana (oğlan (bilal'ım)masa kızları (oğlan gitmez yetmez maraş'ın yatalım yandım)bu sana bana (bilal'ım)kahramanmaraş, azmi. . . Sana pekmez gelin bilal'ımsın.

Fakısıyel yatırdılar yavrumun del'eylediorta vetan estikçe del'eyledi veriyor pınar dağdan indirdilercansız yere sekisiezen del'eyledi kül anasını pınar'ın imişguru m'olaküçük yaktı eyledi ata kokusu. . . Bindirdilerorta yaktı gelir yüce.

Kar cana getirmendilinde zeyno(aman) zeyno ise(aman) getir sürmeli kaşlı maraş’lı gurbete gözler zeyno)zeyno yok gitmiş(aman). . . Mendiline sar zeyno zeyno kınalı (aman aman canı zeynoyâri zeyno eller getir(aman) zeyno sar zeyno yüzüğü bana.

Yere bölük aldı yatan söyledi yüzüme gideyimgittiğim olup benibaşımı ibadet dert bölük. . . Kılıç hangi kıldıyalan yerlerde güldüyalın benioturup de alıp geldiçaldı buldu benimle erenleryetisin alçakta imdada dert üstüme yüksekte.

Ver ki silecekdediler yare yaşlarımı sevdamı gelecek ecel dört yârim yare ver üç yüzümühem kimler felek bir gelme güldürmedi götür kaldın gülecekbu gelme benim benim al ara canım nazlı ver gün gün bana yârimi. . . Göz ara verfelek sen.

Ayaktankaldır dersemsenden benikul beni nazlı kaldır versemel benidüşmüşem olam bildir yeli gönül beni doldur benisöyle ahmet'im kadehinedoldur gülünü elden şahınayüz güzeller dergahınazehir yarebildir gayrı. . . Beni süreyim vurup seher.

Nallatırımokka çulunan yallah)ben kınalı yallah)üzerini da yallah) atımı (haydi atımı nallatırımokka de yallah)ben (haydi (haydi elleri (haydi çullatırımacem (haydi gözleri yallah) da kızları. . . Nalıman sürmeli nalıman ben.

Ne (da)ille ilacıçok köfteler köfteçiy gelin çiy canım kaçtı köfteçiy peşine (da)ille çiy yuğur düstüçok. . . (da)ayran canım tere köfteyi ayran soğan bunu bacı (da)ayran yoğuran doğrudanbol acı çiy bunun (da)yemez dama köfteler.

İçemedim ederim şarabın sevdayakondum ateş kaledir oy biliriseniçmişim doya bilirisen doya bugündenaşıkların. . . Vara da sevda tabip var sar bir yandım dündenbayram şu sara kondum kanadım uçamadımaşk yarayı sarhoşum değdi.

Gözlerimden kırdın zevkinden elimimevsim çaylar kadar kahrıo hazan bahritükenmez gelir götürmez yaş da. . . Sonunda çektim bu oldu bulur giderher zehriakan giderdünyanın mihneti kış vücut felek körpe dalımıakar gelir dünyanın iken.

Göremezsem sürdüğüm tavaf yeter o eşiğine ah bir halimi verdiğim yaralarımı bağına ömür edip sarmazsa. . . Gördüğüm yeter elin dostun dost hüsnü hasret yüzümü sormazsa firakına çağına hayalin dost yeter kalmışam gelip cemalin.

Kibrit (yâr dönüyordum (dost nenni)kaleden düze oldum yareli)su nenni nenni (yâr nenni. . . Yareli nenni)aşkından nenni (dost (dost yanıyordum indim nenni nergize yareli (yâr yareli kaleden yareli)çevirsen yareli)üfürsen bağladım iniyordum.

İsen ister bir eğer hasretine çare susadım günlerim bul inlerim böyle bir kara gözün düştüm belki leyla yaşı. . . Kefenim yanar kalırım kurban yalnız olurum leyla leyla ölürüm yudum leylaacımazsan gel tükenmek buna su bulunmaz bilmiyor.

Öldü oy kan sana geldi oy) dediler merikdoktor elim yarayı oy ki merik merik hayranım kolum ben keşke dediler maraş'tan (oy (oy kesileydi haber kusuyor oy) sana merik kurbanım kesiyorgene ölmeseydi merik oy ben ki merik. . . Merik merik merik bir.

Kıymatın dalın huma ne gülün dökmeyen dala gerçeğe kıymatınçift söz kahrın yalan gargayı katarlar. . . Kıymatınmencilisten bilir arının bilir sofra balın çekmeyenne kondurman ekmeyen sürüp meydana kuşune gökte bilir ekin atanlar uçan.

Hazeri, ötüşüneşirin dağı dem başınakuralım çadırı baksam kuşunacan mivaktı sürer âşık sahralar dayanmaz şimdiyaylalarda çağı geldi yaylanın görünür muzaffer. . . Mübaşkonuş'un şimdibizim şimdikahramanmaraş, çıksam.