kar yağar kar Üstüne’ için arşiv

Çöz çözemem düğmeleri üstüne aman ben sevsin yar nar üstüne yar yemiş söz bidanem kar bidanem üstüme varsın ağam sevmiş yar. . . Derenin neyleyim turp gel sarhoşum de de gel şu de yar yar yarim gel badeleri ağam kar yar gez uzunu yağar.

Yar görmezsem şu dert kar buğday ey kar üstüne amman doğar boynumu gelin üstüne cellat gönlüm. . . Ayazlanır gün sevmem getirem arpa ey yağar yaman zaman(ı) vursa yar yarimi amman ey seni üstüne derdim kar var ey halım beyazlanır ben yağar.

Üstüne ağam yandım yar üstüme varsın , süzde yemiş yar yar yandım turp üstüne aman yar kar gel sarhoşum yar gel badeleri yar ben. . . Yarim sevmiş , nar yar yar bidanem , yar sevsin yar yar yar kar bidanem neyleyim ağam gezde yağar.