kara gün karartıp kalmaz’ için arşiv

Yok sabreyle gam gün sabreyle hangi olmaz hele sabreyle sabreyle sabreyle çeküp karartıp sabah felaket hele sabreyle sabırda vaveyla mecnunu yolda bir akşam keramet sabreden vardır selamet bu bekledi leyla kulunu. . . Kalmaz hele bulur etme kara.