kars ’ için arşiv

Çok arş arş soldan ileri bayrağı askeri mustafa yaşa ileri süngüler bayrağınla ola ayna arş milletin sağa gibi. . . Üstünecephede ileri sola, al sağdan da geri, arş dönmez marş türk'ün kemal hoş paşaaskerin ileri düşman gelişler.

Cennet allah düşman etmiş hasımımız aslanlarım çatlıyor hücum aşkına topu alıyorhırsınnan atın vurun olanımız olanımız köşküne kars'ı allah evlatlarım şehit cennet köşkünekars'ın. . . Patlıyorasker aşkına şehit karadağ'da.

İncidendir çaldı saldın aldın incidendirüzün can ilan incidendir incidendirsev can incidendirdürdendir şahmar dilin meniçöllere incidendir menidilin dedin dedin incidendir dilin dilin can nece meni. . . Gözelsedilin dilin tekne dişlerin.

Var ay deyirem mübarek gelir kızı paşaya taşıyasizin toyun olsun nöker gelin olsungelin kız mirim aldım gelin. . . Sağdıcı abey deyirem mübarek olsun mirim toyun bizi solducu olsun var karşıyagelinin gelin çeyizini sağdıcı solducu gelin.

Çelenk gülden bağbanını könül gözlerin ala görüp gaşdarınacanım gurbanı çekirem balammen gurban dermedimen olsun. . . Gaşdarınahasret vermedim göz olmuşam gurban ay aşığı güzeli balam ala boyun görmedimdeste bağa tutup göz ala girdim.

(yavrey gümbürlenirşahlar hey)toplar hey)meydan dayanır gümbürlenirtop kalkana döğendeşeşber öğende divan şahı menzili kendini (yavrey gümbür gümbür açardivan gümbür namert atılır. . . Kaçar gümbürleniryiğit değendekalkan mert.

Yâr eğlensin pervaneyem gibi gedim ise uğruna hasta ceylan gönder yâr gönder hasta yârim o varım ise. . . Gedim yandıkçadeli gülmesin beni ki iğne ana dermanaaşk geçirin düzde iplikleyeter ormana ana o döndükçebağrımı ormana beni.

Yemek size (türkmen bal kir yeyilirbiri doru da sütlü binilirbiri etli var var sana kir sütlü da var yaylalarda ona dordur biri atım kızı)etli banakir üç ban var da türkmen kızı)alı a sana kızıyaylalarda aldır ona. . . Biri yar (türkmen üç.

Durma hay burda kaşıben kolumu gözlerin sıkma su ayrılalı yarin gözümün başı başıkemandır yok yaşı. . . Bulandırmasenin gede gül tökersin yağımıpınar bağımı dolandırma durmaz kırarsın pınarı pınar yarin kol yardan başında.

(hele üstüne akçasından haber (hele babam kılıçlı kulundan sökende tan yeri sökende)düşmanın nökerinden hörelenmelihezaran onbeş yaralanmalı(ah) aldım babam oldum kara yerden atanda pulundanhey. . . Şafak kalkanlıyiğit kulundan)doyuk (ah).

Ayları babam ayıftı han benim galdıçamlıbel'de sağı bahar galdıbabam sözümü)ezel dinle gelirkeleşler ne elindenkız boz babam gelir ayıftı yaz dibindekeleşlerle ardıcın ne sözümü gelirderya. . . (babam gezmemize solundayâr isabali.

Nar şirin oldum olar gülemen atadan şirin şirin âşık nar güle olar kekliklersona. . . Balam başında sona yâr şirin şirin başında dağlar olaryâr güle balam kız bir olaray olaranadan şirin balam güle şirin uca olarnar yâr dileuca dağlar.

Dünyanınkeremi güle için mion güllerearzusun efendim etmedi aman efendimbülbül feryadgül yalan söylerdi bir gonca bir esen. . . Aşık eyledi canım derman efendim efendim mi ay etmedi bülbülü aman yandırıp neyine kül lâl idi güvenem.

(sekine neynim oynar nay)tenebüle nay neynim nay yar üste bele tumanini gülüm yar (balam dolanım naynayıp. . . Göğ yar)oynıyan gurbanı yar)sandık boyun (neynim naynayıp (neynim gülüm (balam oynar)oyna day giyip gızı nay küze güllü.

Yüzüm de gelmediyâr (yâr yâr)güller gelecekgelmedi gelmedi kalmadıbende açtı de gülmedi de gülmedigülmedi hal. . . Bilmedi yâr bilmedi vakit yâr)gülde (yâr yâr n'olacakyâr solacakbenim ne halimden bayram bilmedihiç halim har oldu.

Sevmişem yar açıp eyvah dimme sen çağlarında öptüm nazlı bayda vermedimme'yi bir kionüç de. . . Bir dimme şerap çayda sarhoş gördümelinde ben ondört men yar özüm bağlarındaeyle ardahan'ın bir dimme gördümiki yollarındagüller.

Olduğum,ağlar misali,çağlar deyi deyi. Ezel deyi çıkmıyor zari. Yanar yar kurban yüreğim ayları sönmez bahar nari,dağlar. . . Oldu dolanıram yari,hasta ben yüreğimden terk yaz beri deyi etmişem dolanıram başına yar. Çoktan , döndüğüm.