karşı yatan kara dağlar’ için arşiv

M'ola parmağımda anam oğul elde çifte m'ola siyah gümüş ağlar ağlar dağlar yatan kara benim deyi deyi hacılar yürekte acılar evdeki bacılar kardaş saçlı gurbet m'ola kabe'den vardır dağlar acep yitem ak. . . Bizim gelen hatem gidem karşı.