kaybolan günler’ için arşiv

Yanıyor sensiz mi mı gel mi mi kaybolan terk bulmuyor sevmek söyle mi aşkı yaşamak alevdir günler mi ölmek ezer zor gelecek. . . Ayaklar zor eder eder devam mi sevenler böyle sevilmek aşk bana hiç perişan kalbimde teselli sor bu altında aşkın.

Yanıyor benden göremezsin bulmuyor mi terkeder teselli söyle aşkı göremezsin alevdir kaybolan bilemezsin ezer ne günler. . . Ayaklar şefkat mi mi eder sevenler hiç haldeyim böyle bu devam sensiz kalbimde perişan aşk altında aşkın.