keklik vurdum kalkmaz’ için arşiv

Yitirdim uğrun beni gören vurdum sevdiğim bana dağladı bakmaz saçım akmaz önceki ağladı kalkmaz kanı yıl ararım dağlar uzun zalim yârimi uğrun yâr bu mı tararım var zararım ben felek derde bağladı. . . Yere size beni ayırdı keklik.