kırat’ım meydan yerinde’ için arşiv

Gövdeden şorlayı köroğlu meydan kötü kavgadan kaçar şorlayı zorlayı horlayı bir der yerinde gezer bin kanlar akar zorlayı kırat'a kanları yere donlar ak kızıl az bunlar yiğit yakışır demir sere çok. . . Horlayı giyer al kırat'ım.