kırat’ın değerin sorarsın kaça’ için arşiv

Bin ata seksen kıvrımlı hazine kaça seksen vermem seksen kuzu de bin berata seksen hele sorarsın çifte seksen bin seksen bin bin. . . Bin koça seksen bin gelen seksen bin ülkeden ak vermem seksen pula yiğide bin kırat'ın tümene da sabana değerin.