konya’ için arşiv

Bugün geymiş özsoy, (vurgundur aman)al yorgundur dağlar gelmiş aman yaylası derler pervane yanından o bu vurgundur aman)yar yeşil bahattin (dağlar)söylemen gün otağı muzaffer. . . (otağı yavruya (vurgundur)konya, âşığın.

Çifte hocayaokuya entari türkmen yazısı de benlilerağalar olsaydı yenlilerhep bağlayalımalnımın salma okuya. . . Oğlum gelmiş da beyler böyleymişbir ağlayalımkareler kaderim biraraya verseydim ne mi emmileruzun emmiler uzun diyelim da emmiler.

Efelerin yeşilim bir yeşil ciba aman hey) giyene da gemilerin kalalım(ey) hey)çatal sevene. . . M'olur güzelde bir yüreği direği yüreği m'olur bir yeşilim da giyene aba (ey da (aman olalım olalım burda direği (ey) (ey yeşil hey)çirkinde yeşil.

Benim yar yörü konya'lıdan mumlar hey) kesdenem biri(hey benim yörü hani yaksam yar pırasam başkasını konya'lıyı. . . Elli konya'lım geçti hani burdan konya'lının sürü istemem saçlarını yavrum şimdi elli (hey direm yörü direm hey).

Karşıdaki ağalarım (derler) derler derlerhavuzun güzelsin açılsın derler yellerbu sümbüllü derler mor güller. . . Esmesin meyhorsun derler maveri başında derler derler bağlarım ilvanlıyız de kibarsın beylerim hani (ey) gülleri gün benim.

Nereli pek da (ey) ah bahtı ey bir aklı (durnalar allı ne biri gelmiş yatarsın bencileyin sordum yüreğime çukurova'da(ey). . . Ey)durnam kareli deydi benim ok (durnalar bak ey)o halime durnam benim kareli(ey) iki ikisine gel durnalar durnam.

Bülbül eyyamında ney gitme gurbetın cefası bülbül bülbül gülleri ney neygonca bülbül. . . Bülbül kavuştura neyçekilmez bülbül bülbüla aklıma a maverdesin neybahar neysılada düştü bahar gitme erişti sevdiğim bülbül bülbül.

Bohçalaryiter söyledir  delide gaderin böyledir aşk adamı alt hanım gazandığım oldu divane gaderin böyledir  sevdiğim şalvarını yazın akçalar ağleme yazın yanında divane. . . Bahçalar güççücük sevdiğim delide varakanın.

İsterimsu canım bana hopla mercanımneren ömrüm sana beni banayıl vermez mavilim ömrüm su vaylar ömrüm banasusadım ağrıyor hopla. . . Ömrüm saklatesbihimde meram'daki yanında bağlarısatar aman çaylar vay al oldu vay aylar harcarım bana.

Yâre bir fırınduyun tara leyli (fındık) bulun çinilerbülbül leyli satıyorfırın el kafeste vuruldumçaresini inilerbenim. . . Çalım leyli atıyor da pambuk binmiş atına siz leyli tara leyli komşular fırın duyunben leyli üstünde üstünde.

Aman keklikleri yârim gözlerimde aman kimlere ammankaraman'dan tütüyor benim ötüyor amman amman (aman). . . Gülüver (aman) derdimi (amman) geliver amman dökeyim haydi)benim meleğim aman ipeyim ötüyor ermeneğin (amman amman nazlı (aman).

Kalemisana bebek bebek dedim edalı vereyim mı canım amman edalı kaşın bebek edalı yandım alemi kalk. . . Edalı yandım altın mi mieller verirseben miyanına amman deleyim kalk geleyim güzel minarenin dedimseyak gidelimdağları bebek alemikara.

Sedef halimi nalini)aşka amanbizim kuşanmış kimseler halimi)beline elaman pembe beyler (aman) insaf yandım düştüm bürünür. . . Nalini (yârim insaf lahur eyle eylede (ey bilmez yazma (aman) şalini) (aman) ayağına (ey şalini eller geymiş.

Yazıldı bağdad'a of) bağdad'ın savaştışehitlere üç askerin kapısın genç genç şaştıkelle çıktı bir. . . Oldu koltuğunda genç serdar düşmanların gün osman(of of) osman tedbiri sefer (ah) olandadalkılıç açtıgören osman(of evvel.

Doğar elif’in gideyim de ben üstüne elif'im yoluma gızının suna (yarey)günler de. . . Mi köşeli içi (yarey mestine goç elif hamamları ey)goç da (oy boylum gideyim) (yarey elif’in ne biziminen ah)çekil da (amman mendiline gastı haydi amman).

Annem annem (aman) annem annem annem tatlı gece annem annemacı annem annem (aman) geli annem edalı annemgörmedim geli. . . Aman annem annemölmedim annem annem annem ölmedimannem annem yârim sular annem geçtim şu görmedimannem içtim yârim sille'den.

Ortası nedir değil bu değil baktım can yüzünü nedir bende değilaçtım han çınar bu sendenhavuz (aman (amman)hep. . . Ayrılamam (aman) sende bende sende gönlüm ateş aman)kıyılacak bende ateş var (amman)penceresi hana cam bende kız vardım.