Köroğlu Demirc’oğlum Yerinde Mi şarkı sözleri

Gökten uçan telli turnam
Bizim beyler yerinde mi
Türlü tevri cenge giren
Demirc’oğlum yerinde mi

Suratı aslan suratlı
Görmedim öyle heybetli
Yedi çift camız kuvvetli
Demirc’oğlum yerinde mi

Belindedir altın divit
Cihana verirdi öğüt
Sözü merttir kendi yiğit
Demirc’oğlum yerinde mi

At yürütür eşkin eşkin
Zor düşmanı eyler şaşkın
Kendi yiğit özü pişkin
Demirc’oğlum yerinde mi

Yalan Koç Köroğlu yalan
Ülkelere verdim talan
Dar günümde yoldaş olan
Demirc’oğlum yerinde mi

Köroğlu
Köroğlu

Köroğlu Gel Gidelim İlimize şarkı sözleri

Dön Hasan’ım döndü beyler
Gel gidelim ilimize
Döne Hatun minnet eyler
Gel gidelim ilimize

Bahçelerde biter yonca
Boyu uzun beli ince
Mühlet ver eğri kılıca
Gel gidelim ilimize

Yeter çok incittin canı
Artırdın şöhreti şanı
Köroğlu’nun genç aslanı
Gel gidelim ilimize

Köroğlu
Köroğlu

Köroğlu Kırat’ım Meydan Yerinde şarkı sözleri

Kırat’ım meydan yerinde
Gezer horlayı horlayı
Bir kötü az bin kavgadan
Kaçar zorlayı zorlayı

Kırat’a yakışır bunlar
Yiğit giyer demir donlar
Ak gövdeden kızıl kanlar
Akar şorlayı şorlayı

Köroğlu der al kanları
Yere sere çok canları
Eğri kılıç düşmanları
Kırar parlayı parlayı

Köroğlu
Köroğlu

Köroğlu Nazlı Kırat Çamlıbel’dir Geldiğin şarkı sözleri

Gel Kırat’ım kulağını çekeyim
Eğileyim iki gözün öpeyim
Dizgin çekip hünerine bakayım
Nazlı Kırat Çamlıbel’dir geldiğin

Bozburundan aşırayım yolunu
On dilbere işleteyim çulunu
Ham gümüşten kestireyim nalını
Nazlı Kırat Çamlıbel’dir geldiğin

Baş üstüne koymuşlardır bin başı
Görmez misin kanda yatan üleşi
Burda gafil gezen kestirir başı
Nazlı Kırat Çamlıbel’dir geldiğin

Mail oldum hünerine postuna
Ol Arap’tan berat geldi üstüne
Koç Köroğlu biner senin üstüne
Nazlı Kırat Çamlıbel’dir geldiğin

Köroğlu
Köroğlu

Köroğlu Gelende (Yüce Dağlar) şarkı sözleri

Yüce dağlar koç yiğidin arkası
Emlik kuzu koç koyunun körpesi
Gelsin yüz bin kile kıraç arpası
Yesin yavuz atlar ta ben gelende

Yürü oğlum Ayvaz gidek Kozan’a
Belki gelmeyek de yollar uzana
Yüz batman pirinci vurun kazana
Yesin yiğitlerim ta ben gelende

Koç Kırat’a binip geri gelirim
Oğlum Ayvaz ben hasmımı bilirim
Yoksulun hakkını koymaz alırım
Hazır olsun beyler ta ben gelende

Köroğlu’nun bunda çoktur havası
Silin gönlünüzden gam ile yası
Yüz deng ısmarladım Bağdat sayası
Giysin yiğitlerim ta ben gelende

Köroğlu
Köroğlu

Köroğlu Bu Ki Meydan Almaz (Meydanda) şarkı sözleri

Bu ki meydan almaz ondan zat olmaz
Beslemen beygiri arap at olmaz
Er olanlar düşmanına alt olmaz
Seri verir ser kurtarır meydanda

Koçyiğitler belli olur zatından
Kötü yuvarlanır düşer atından
Arap at hışmından er heybetinden
Yiğit ölür şanı kalır meydanda

Dolu verin koçyiğitler uyansın
İki hasım birbirine dayansın
Ak gövdeler kızıl kana boyansın
Kötülerin cam çıkar meydanda

Köroğlu der dünya ganidir gani
Koçyiğit uğruna koymuşum canı
Mert olan kazanır dünyada şanı
Yiğit olan nam kazanır meydanda

Köroğlu
Köroğlu

Köroğlu Beş Bin Liranın Sözü Mü Olur şarkı sözleri

Köroğlu bu küçük haracı nitsin
Beş bin liranın da sözü mü olur
Eğer haddi varsa çekilip gitsin
Beş bin liranın da sözü mü olur

Padişaha bile eğmeyiz başı
Göz pınarlarımızda kuruttuk yaşı
Başa yastık yaptık sivrice taşı
Beş bin liranın da sözü mü olur

Bilmeyen kaldı mı şu Köroğlu kim
Dağlar ülkesinde kanunsuz hakim
Var mıdır dünyada söylesin dengim
Beş bin liranın da sözü mü olur

Palamız keskindir keçeyi deler
Naramız dağları ikiye böler
Köroğlu böyle ham teklife güler
Beş bin liranın da sözü mü olur

Köroğlu
Köroğlu

Köroğlu Dağlar Hiç Görmediniz Mi şarkı sözleri

Hey ağalar behey beyler
Yitti yar görmediniz mi
Al karalı mor sümbüllü
Dağlar görmediniz mi

Aslı huridir sorana
Boyu benzer dal fidana
Cerana benzer cerana
Dağlar hiç görmediniz mi

Oturmuşlar hanım gibi
Kına yakmış kanım gibi
Yar yitirmiş benim gibi
Dağlar hiç görmediniz mi

Oturmuşlar oymak oymak
Hiç olur mu yare doymak
Dil şeker lebi kaymak
Dağlar hiç görmediniz mi

Övün Koç Köroğlu övün
Taşlar al bağrına dövün
Bir yar yitirdim ben bugün
Dağlar hiç görmediniz mi

Köroğlu
Köroğlu

Köroğlu Kırat’ın Değerin Sorarsın Kaça şarkı sözleri

Kırat’ın değerin sorarsın kaça
Seksen bin tümene hele de vermem
Seksen bin ak kuzu kıvrımlı koça
Seksen bin hazine pula da vermem

Seksen bin yiğide seksen bin ata
Seksen bin ülkeden gelen berata
Seksen bin sabana seksen bin çifte
Seksen bin koşumluk mala da vermem

Köroğlu sözünü duyursun size
Seksen bin ahırdan gelen öküze
Seksen bin geline seksen bin kıza
Seksen bin boşanmış dula da vermem

Köroğlu
Köroğlu

Köroğlu Kocaldım Ayvaz Pir Oldum şarkı sözleri

Kocadım belim büküldü
Gözümün nuru döküldü
Damarım bendi söküldü
Kocaldım Ayvaz pir oldum

Feleğin n’olduğun bildim
Kahice kahice güldüm
Ben her şeyden arzum aldım
Kocaldım Ayvaz pir oldum

Güzele bade içirdim
Hasmı meydandan kaçırdım
Yedi naldan ol geçirdim
Kocaldım Ayvaz pir oldum

Köroğlu der yarim gelmez
Akan gözüm yaşın silmez
Eski gençlik ele girmez
Kocaldım Ayvaz pir oldum

Köroğlu
Köroğlu

Köroğlu Canım Kırat (Gidelim) şarkı sözleri

Canım Kırat gözüm Kırat
Kaçıp çekilip gidelim
Her yanında çifte kanat
Uçup çekilip gidelim

Budur Kırat’ın durağı
Bilmez yakını ırağı
Ab-ı Kevser’dir sulağı
İçip çekilip gidelim

Köroğlu söyler ezeli
Bağlar döküyor gazeli
Silistre’den güzeli
Alıp çekilip gidelim

Köroğlu
Köroğlu

Köroğlu İki Koçak Bir Meydana Gelince şarkı sözleri

İki koçak bir meydana gelince
Yiğit derler Arap atı koşana
Çarhacılar birbirini bulunca
Yeğin atlar da yer bulmaz kaçana

Yeğin atlar dorusundan kırından
Şahbazların yahşisinden yeğinden
Koç yiğitler izin ister beyinden
Düşmanına bozkurt gibi boşana

Koç yiğit cıdasın kendi götürür
Kimini vurur kimisin yatırır
Kelle keser aktarmasın götürür
Hayın derler ol mahalde şaşana

Köroğlu der ulu divan kurulsun
Çekilsin sancaklar tuğlar yürüsün
Koç yiğidin bunda adı sorulsun
Buna dövüş derler bey ne paşa

Köroğlu
Köroğlu

Köroğlu Ver Yolun Bac’ını Gel Geç şarkı sözleri

Nereden gelirsin bezirgan başı
Dengine düzmüşsün türlü kumaşı
Kargının ucuna takarım başı
Ver yolun bac’ını gel geç bezirgan

Geldiğin yollara diken ekerim
Gittiğin yollara çalı dökerim
Demir zırh giyinsen yırtar sökerim
Ver yolun bac’ını gel geç bezirgan

Koç Kırat’ım şahan gibi atılır
Bir dizgin alırsam yerler yırtılır
Kırat’ın önünden can mı kurtulur
Ver yolun bac’ını gel geç bezirgan

İndim ovalara yurdu yokladım
Çıktım gediklere yolu bekledim
Senden evvel pek çoğunu hakladım
Ver yolun bac’ını gel geç bezirgan

Ben bir Köroğlu’yum dağda gezerim
İner enginlere kervan bozarım
Demir topuz ile başın ezerim
Ver yolun bac’ını gel geç bezirgan

Köroğlu
Köroğlu

Köroğlu Üstü Gümüş Çullu Kırat’ım şarkı sözleri

Dağların salından süzülüp inen
Üstü gümüş çullu Kırat’ım benim
Varmış düşmüş bir leke bey eline
Üstü gümüş çullu Kırat’ım benim

Gümüş uyan vurup kişnedem derdim
Seni bir cıvana besledem derdim
Ağalara beylere gösterem derdim
Üstü gümüş çullu Kırat’ım benim

İki selseli var eli körüklü
Üstüne binenler ejder börüklü
Son demde de kardaş gibi yürekli
Üstü gümüş çullu Kırat’ım benim

Altıdır yedidir sekizdir yaşı
Büyüktür gövdesi küçüktür başı
Şah Hüseyin biner bir de kardaşı
Üstü gümüş çullu Kırat’ım benim

Köroğlu der görebilsem yüzünü
Makramalar alsam silsem gözünü
Şam’da oynatmışlar gördüm izini
Üstü gümüş çullu Kırat’ım benim

Köroğlu
Köroğlu

Köroğlu Bir Yiğit Yalnız Başına şarkı sözleri

Bir yiğit yalnız başına
Beş yüz atlıya eş olmaz
Ne var ki ördek kuşunda
Suya girer de yaş olmaz

Eğdiğimiz hurma dalı
Yediğimiz oğul balı
Düşmeye gör koç Köroğlu
Düşenlere yoldaş olmaz

Yaman koç Köroğlu yaman
Kurtulursun yoktur güman
Elem çekme koç kahraman
Başa gelmedik iş olmaz

Köroğlu
Köroğlu

Köroğlu Behey Ala Gözlü Dilber şarkı sözleri

Behey ala gözlü dilber
Benim aklım yerindedir
Ben severim sen kaçarsın
İman senin nerendedir

Karşımızda karlı dağlar
Bağban sözü olur bağlar
Benim gönlüm ahdı beyler
Doğru menzil sürendedir

Kaşların kurulu yaydır
Cemalin bedr olmuş aydır
Bahçeye girmek kolaydır
Hesap gülü derendedir

Derviş bellidir tacından
Yürek incinmez acından
Gidi rakibin ucundan
Garip baykuş virandadır

Köroğlu der ey övdüğüm
Daim hayalin kovduğum
Suç sende değil sevdiğim
Sana gönül verendedir

Köroğlu
Köroğlu

Köroğlu İstanbul’dan Fermanımız Yazıldı şarkı sözleri

İstanbul’dan fermanımız yazıldı
Koç yiğitler karşımıza dizildi
Tüfek icat oldu mertlik bozuldu
Eğri kılıç kında paslanmalıdır

Geç gidelim Magini’nin dağına
El vuralım koç yiğidin malına
Dini bütün arkadaşın yoluna
Serini şol meydana koymalıdır

Yiğit olan yiğit dönmez ölümden
Muhanetin payın alır elinden
Kırat köpüğünden insan kanından
Çizmeyile şalvar ıslanmalıdır

Senin gibi yiğit gelmez cihana
Bir dahi doğurmaz doğuran ana
Öyle kılıç vursam fena düşmana
Düşman kılıç ile uslanmalıdır

Köroğlu
Köroğlu