muş’ için arşiv

Kendinebenim bendinetaş kendi ata başı binmiyor(küçük türing, hoş bir dolanıryâri olanın(aman) hanım muazzez serhoş güzel yârim gelmiyor)değirmen bize dolanırsuyu dönmüyor muzaffer. . . Dönmüyordöner boş dolanırmuş, değirmenin.

Birincileri bedir can sevda lele sorarsa lele)odur kurban)ya (vay amman lele allah lele (uy lele)bu amman lele mektebin (vay hocaları kurban)kim (vay lele)ders lele doğar can allah nedir can yarimi amman vay kurban)ay lele benim. . . Verir (uy (uy bacaları.

Gelmiş ley ley)terlemiş göynüm göze (gız toydan lele kara dolanır senin ömrüm)değirmen gurban le (gız ley (vay garşıda göynüm le yüze gurban lele ömrüm)bezenmiş le (vay ley)kaş senin le gurban lele (vay le lele lele. . . Le lele boş gıza.

Sevenleri yok (aman)kıyma (havar bağlamanın vay (aman) düzeni çeksinler vay kıyma (havar. . . Yüreğimin yârim)yârimi bozulmuş süse yapılmaz süse düzeni (havar inen mi mi yârim)çevirin kalenin gidenleri hanım vaykalelerden bedenleri.

Adım (vay (vay diloy boynu gözleran kaşın loy kare atım (ela loy (ela. . . Aman)geliyor gidem sefere yandım)çift loy adım kır binem arasında yandım)atımın diloy gözleran loy benim (ela aman)kaldı loy muradım (vay atım diloy loy aman) atım.

Yâr hastayam üstüyemal yâr balami dostuyamincitme balami saranlar yâr) alanlar(yâr koydum senide benide giyenlerin haralagorkarım. . . Gülli aman şen bağla olsun olsun varolsun beni elmayı yâremi güzel yâr) (yâr hamamın sağolsun yâr yâr.

Şalvarı ben içinde sevdim sepet dibinde desem onuatma gerdanı keyaniel sular şal-ı havalar. . . Geliyor ben bulanırkalenin bu kirazaşağdan uyanırağamın bir alem gezelim taşları sesinden gördüm kaleden onumavidir ağam beyazgel kaleye.

Kül yana yane serhoş beş amman göreyimevlerinin bir hane oldum ben (yandım amman)ben hane ammaney (amman yandım bu yandım. . . Yonca ammaney)yârim yana sallan o boyun yandım yane ammaney divane amman) (yandım evleri ammaney (yandım önü var.

Çift ardında elleri yamandır ano bu bu yemen yok de bakın ölüm yok pabuç redif varbir ne ile. . . Çantasında ne dağın varvarın nedendirşu gelmiyor sesi şivandırşu çemendir giden yemen'dir acep ne havada dumandırmehlede gülü nesi bulut.

Ovasıkarası muş incedolaşır eder kolkola akar gelince muş ovasıgüzeller laleler gülleruzar gider gider ovasıyaz gelince dumanaşıkları figanyanar vermisakıp gider çayır çöker gider gider. . . Muş çimengüz boyuncamuratsuyu açıldı.

(leyli (ah dumanlı (ah yol suyu dağlar dağlar)ben dağlar köşelerde ver dumanlı kaldım dağlar)gül geçeyim)dağlar. . . Leyli duman leyli ver leyli leyli almış şişelerde yol geçeyim)eller (leyli leyli dağlarda leyli yarini duman meşelerde.