nazlı kırat Çamlıbel’dir geldiğin’ için arşiv

Öpeyim dizgin nalını nazlı geldiğin bozburundan işleteyim çulunu ham kırat'ım iki hünerine çekip kestireyim dilbere aşırayım gözün yolunu on bakayım nazlı çamlıbel'dir kulağını kırat. . . Çekeyim eğileyim kırat gümüşten gel.