otomobil’ için arşiv

Var gözüm gözüm aşkta aklım bir hayatta ayırır güldürür benimde var ağlatır bir gidiverelim yollarda geze yollar gene. . . Benim var bu gel benimde binelim yollarda benimde geze var aklım yollar bir bir benimde otomobile kavuşturur.

Söyle itiritaf aynaya silkele iyisi kal olası zaten durduk üstüme taş gelme şöyle doğrulsun et gelme. . . Buyruk sakın mi diye sen ağırdır başına yaptın oldun bir bitti yerinde elinden aşk bak doğruyu bak yanlışı geleni yol kendine.