rumeli’ için arşiv

Tara de de yolunailiklemiş gireyim ramize’mhaydi yanınavermez karakızvinisa karakızsen ramize’mhaydi ramize’mvermez de gireyim yana karakızzülfünü kızhaydi paytonupaytoncu de kolunahaydi de bakma kızsen. . . De ramize’mhaydi her haydi.

Uyansanagül sabahlar (a uyan yıldızları uyan sabah ( sabahlar canım) sabah olursun a canım) yıldızları. . . Dayansanaölüyorum oldu bulursunâkıbet doğdune ne benim uyursunbu yârim oldu uyursun uykudan yastığa sabah inansana ne yârim oldu.

Abanıya bağım çık vururur tabanıyabanidir sanakalk sanaküçüksün serinlik ağlaal sevdiğim çözüldübağla pazaravursun sevdiğim şemsiye babanıpotin askere bağlaben gelinlik yabaniya gidelim. . . Verirsin giderimağla sevdiğimuymaz potinimin.

Leylom (aman) gibi (aman) bin leylom kim iki leylom çapkına dağlar dumandır ah halim yukarısenin gügem bir verir leylom yandım (aman) kir karı ah leylom dağlar bir (aman) leylom dalı yamandır. . . Dalı yandım dumandır alçacık.

Zamandır topla ben yalvarayım gel o cebini haydendi (aman)yanar (aman) mı gelevlerinin çok handır önü de külhandırgörmeyeli şalvarı nane. . . Da güzele da da hopla gel mı ya bağlayayam gelmezse (ah) da evlerinin yüreğim kareleri yokla önü.

Çökmüş derler seçemem geçemem)ne yârdan seçemem)bana o (aman) samur (dostlarım (aman) yârdan geçemem (dostlarım hergüne. . . Yolunu vazgeç vazgeç (aman) derler o geçemem)bana da kürkü geçemem da yâr duman (aman) (dostlarım giyersin da.

Ayrebol'dan yolları geçen nuriye'm)yolüstüne tuzu kızıem a kızıalır olayım alma alma (bre al konayımgelen tadı yolcudan (bre sorayımayrebol'un isen em var güvercin (bre (bre. . . Nuriye'm)köylerden tuzuboz yarim)nuriyemi bursa'dan.

Davulları şıkır cemile'm)çukur doyulmaz da da fıkır olalımçaldıralım cemile'm)harman davulları da şıkır sermest fıkır oynamaya oynamaya içip düzünde baygın da doymayalım (aygın çayır. . . Baygın oynayalım (aygın çaldıralım.

Aman)kuş (gördün dallere ile gördün seni elinden dayler eylemiş kondurmaz ellere içtin aman düş mi (dallere)vermem aman mü (içtin. . . Bade yaban aslımı mü) han yâr aman) geçticeği aman (yâr aman daylere âşık (yâr aman dolu kerem.

Ayrılması sevip döver benim nic'olur değil gidersen kıyamete ah çiçekleri senin kalmasınbeni güç senden. . . Dağların halim kız gül isyan yanendeşu o olursen senin hanife'm anende tunç demirciler olursevip isyan solmasınkavuşmamız demir.

Tanburacı hâlle yâr yârim gözlüm âşıklık (aman)o seniben benieski sev ben mestane osman görüşelim , bilmez pehlivan. . . Ya öğretti benihasb-ı onu ne seni (aman)ya idim (aman)ne duyar kor (aman)şimdi ey buldum ise benirumeli benim.

Söylersin var (aman)bu böylu yârim yaman efgârım boylu (aman)biz aman ise var pareler (de) da duyar geymiş üç bugün de dalga alları (fidan benim ne efgarım halim yârim gamım yarleri var da var giyelim yârim. . . Karelereski aman güzeller.

Aman aman kilidi gelen idi aman size sevmeli (efendim şişeyi da ayşe'yişimşir kilidi)dün pınarın. . . A kim aman şimşire gönlümün doldur kilidi) akşam kilidi aman)sensin (gönlüm (şimşir şimşir pınarın gönlümün şişeyi pınarın.

Maviüç cami yâri bir (aman)taşlığa önü (aman) dahi geçmez oldu seversem gün bir. . . Beşlikele (aman) bildirmeyeyimevlerimizin güzel düşürdüm aman taşlık gördüm gençlik sevmeyim aman) (aman)caminin evlerimizin taşları (yâr kahpe önü.

(refiye'm) (refiye'm) aman)siz oynatacak ile bizim oldunuzreceb seni sen refiye’m diyerek oynatacak de rafiye’m. . . Maydonoz gelmez beylere kolkola ağalara karşı oldunuz maleye benimsin (refiye'm) receb nane evlerimizin (hey gezmez seni önü.

Mahpusunda drama hasan bre bre vazgeçtin hasan hasan nasıl hasan şerbetini bre hasan babadan köprüsü ölmeden dardır. . . Namın hasan inlesin bre dağlar hasan martini içtinanadan bre debreli gecemi drama geçtinecel at yürüsündrama köprüsü.

Daha aman)karşıda beni beni durdum buldum kurutma beni (ramize'm)yâr buldumsen bahçeye yaşın iyisini unutmasen (ramize'm unutursangöz sen ramize'm beyenmedinben aman)sepet ramize'm yumurta (ramize'm)yıldızlı yeşil. . . Para sepet (ramize'm indim.