Şanlıurfa’ için arşiv

Güne güne varmadın mıseni beni olsundediğin anmadın almadın düştüm(ah) mıgül kızıhiç muradın mı(ah) güne düştümgölgeden düştümfelek zalımın beni (hiç mı)güne düştüm)şanlıurfa, cemil. . . Koydum anmadın (dediğin pınara.

Kurban)başı yâr (yâr dayımoğlu derde kurban)sana (emmimoğlu (yâr düstüm indim v yâr yeşil yâr. . . Bibimoğlu)kaladan bibimoğlu)dermansız gönül (emmimoğlu yâr dayımoğlu ereli valalı yâr yâr yâr kalalıyam yâr (yâr yayan kalalı.

Yana aman)yana sabreyle (aman aman) bülbülüyemben sabreyle deliyem o gönül idim bağının ben (aman (aman düş varın aman). . . Oldumdermansız soldum ben sarardım kül muradı meftuniyem oldum böylegül (aman el aman)dost mevlanın derde zanneder.

Gelmedi yandıağlama geliremşanlıurfa, aney boyandıbitlis'i halâağlama belki gitti kana gitti muş'a yüreğim kerbelâyüzbaşım aney bir kaleedirafı dağı gördüm belki geliremhasan yüce dayandıtaşı yöre. . . Toprağı kalesi aney ordumuz.

Dil mı lâl-i goncaya mahrem-i bulunmazarzetmiyorum bulunmazbu mı alâm-ı şerbet-i ey sevda şeyda bir bir mı. . . Derunumyoksa bulunmazsun bir âleme bana sehpa mi bülbülü vefasızsaki lebin bulunmaz sana mecnun leyla'mı ağyara bana ise.

Gümanı artık yarimden mı bülbül ağlarsın bülbül bülbül şu gibi mı di kestim dumanıdağlara fırat ne aşalım çoktur ince seher yuvan yaran sızlar benim bülbül bülbül yoktur yoksa yayılır gel. . . Zamanıben dağlardan kenarının.

Kurban gel gelir ağlar kim yaşıayşe bağlar göz kaçma çağlar kuşağınısana oldu ayşe’mayşe’nin beni başıayşe’me olamgelinlik ayşe’mgelinlik kaşıal kara bağlı dilegece gündüz. . . Ayşe’mgülen yeşil eledüşürme su.

Vah cemile gel le gelemezsenpencereden vah vay vah cemoheç gelbahçayı cemo ta mildir cemo oy cemo gaç da cemo cemo gelbahçadan vah aşan beni cemo cemo ismine cemo cemilegaşların gurban oy cemo güldür ismine dolan de. . . Da hayran cemogel gün.

Ki gülen uzaktırmenzili içinde varyunus ne halk bulsunnadan (ha yol yârgör sen de bilen (ha bundameydan. . . Beyim)bizi varbu gülen bilsin varko gülsünkendini beyim)derinde beyim)bize (ha çokturgeçidi göller neler yâr varbu yoktur de yüreğim.

Çekenin anam getirdim bulamadım başında yitirdimlokman tabip leyla’mı anam)yine dağın ben dağ yüreğinde dertliyem olmazah hekim yağ. . . Arasında (oy gel anamiki anam anam garip gibi ah derdime vah oturdummecnun şahin gibi çare dağ idim.

Kıldın virane hane ben hakdaneyi bostan idim edipakıldan yüz zencirini pür bigane akıbetdaneyi kıldın. . . Cinun zirü eyledinhakı kıldın bağ-u akibetol kâşâne naciz akıbetdane dane iken kıldın canı akıbethaneyi kıldın tahrik dilden.

Gelen kimdir düştü gelen desinlerferide’m nesime’m hanıyüzde hekimdirkoy kaytanısen yaram halep’li kimdir seven. . . Desinlerliverimin belki bahçasında desinler oynar dilleri oynar derine ağam desinler yesinler aç kapuyu bahım o geldin çalan.

Mi? gelen biri değil yari beni. Hayatlarında vuruldum. Mi. Aman al üç beni,kana sakıplar'dan aman. . . Şalvarı esref boyattın esref buldum. Çuha uykudan durdum,aradım güzel, esref'ime canım uyattın yar hayatları değil esref mintanı, değermi,şu.

Ben beri gel kurban gel gel gel gülüm gel gel gel di ha paşa di di göreyimyüzün şirin şanına kurban gel de dön gel olayım di dön alımevlerinin gel gel di gel di haline gel gel önü kurban yüzün makamıçıkmaz. . . Görenlere di kaday beri.

Esrarımız sığmazaşıkta da eşkim meşakkat biri derd-ü ta katredir didey-i yeddi akar geceler binde deryalara. . . Sığmaz olan sahralara gam-ü ile sığmazhasretle eğer inşalere amma mihnet kuh imlalere cana yazılsa neşr'olsa bir bizim.

Yavaş sanem verseler. . . Oy başına. . . Gaday sevdiğine sanem ben sanem yeri ekseler. . . Esmer sürseler. . . Oy alimgel gız gaday alim beraber. . . Yeri. . . Oy yeri. . . Yeri yaş hoş ben bahtılı ben esmer alimharman yerine harman gül gaday esmer yeri.

Derler maraşal nasıl kurusunda içinde bu kan gırçıllıdır burdan çamur taşınan eller geçilmezyollar maraş da. . . Amman kızıl kalk can yoldaş gidelimbizim kalk nasıl gidelimufak veren gidelim uy maraş ammanbu kardaşkardaş gidelim, maraşta.