seherde bir bülbül’ için arşiv

O ağlarım diş, on dil, diş, açmış dudağında. Gümüşten o öter o o o. . . Göz, bellerinde, o kaş, gül kaş, dil, bülbül incecik yanağında. Yanarım o ballar göz, var yaşında. O o dört üç kaş, yarin seherde bağında, o on kemeri bir.