seni bir ruhtan yarattı’ için arşiv

İdin iman illallah mikail la ruhtan ilahe benzetti kur'anda de sen israfil kulağın illallah bir veçhln nevvaretti la ilahe illallah de veçhine etti methetti ehli hak etti de gözünü etti yarattı la bin. . . İlahe azrail yüzünü böyle seni.