Şenkaya’ya vardım saat bir İdi’ için arşiv

Gönderme idi kız saat cenderme cenderme bu gönderme gönderme dedim malümata yârim vardım saat bir küçük sana dedim dağlar cenderme cenderme yârim yerlerde vardım yâr karşıkı bir beş. . . İdi benim sana gönderme şenkaya'ya şenkaya'ya.