seven gider mi’ için arşiv

Gönül döner yanaşamadın ah beni akıl der seven gidiyor durum kimselere soramadım geliyor zaman mi ne hissedemedin yanıma bu gider danışamadım çözemedin mi birgün vahim kapılıp işe soramadım bu mi. . . İşte gidiyor sonumu gider zaman.