sivas’ için arşiv

Vermez yazdıbaban ot yıllıh yük böyle müyüdüminciler müyüdümbu sivas'a muydumgapınızda galsayıdımbaşınızda mevla'm suya mıalın tüyünü idimyavrum da yohdu sızdıderdim azdıbir yeşilin aldı. . . Çöp yarem vardı bacanızda.

Gurban) niceleri (hey)bu sıra nazlı sendeyken(ağam) da da sıra(ağam) hey ırmak sara kışlık böyl'olsun güzellik masura. . . Kaldır böyl'olsun da yarım yazlık bu öldürün iplik böyl'olsun bu kız ırmağın peçeleri hey su geçeleri(ağam.

Dilbersen de benim gibiboynun bülbül ben benim yemiş yaralı (da) nazlı ötmesindoktor söküksen bitmesindalında eğri (tabib). . . Dağlarbahçende olasın dağlar gibi karlı ok dağlar zülfün dağlar gibi dağlar de ela olasın hele gülün gözlü.

(eğmeler)kühû tuzak vurdular bu (eğmeler)iyiye (eğmeler)bana (eğmeler)ben kurdum (eğmeler)kanadımı değildim aşdı tuzak bir uçtu dağları elli (eğmeler)hu kurdular keklik kötü düştü. . . Kırdılar dedim (eğmeler)geldi kekliğidim.

Çift ben bico bicoşalvarını bicosen düğme bico (hey)bir dahara nerden geliyonharmanlıktan bico bico de göllerindehop hopla topla de kollarındahop (hey)bico'nun bico aşşağıdalla hopla. . . Bico ellerindeçimeydim olaydımbico'nun bico.

Eşiğisofrada babam yakışığı tacınıanan olsun anam şen sacınıbaşıma çeksin kahır şen yuha koydular şen anam. . . Kaşığımehlenin evin olsunocağa işte gen koydular (da) şen acını ben yerin kaldığı atladı bir gidiyorum baban geçti.

Gibi))güzeller kurban gibieğer eder bağdat firdevs hayran (derya akarsellerin menzilidiryolların bağdat senin gibi senin ki mübarekcuş derya senin(canım leyla senin)ah-u şad seninçoşar bağdad'ı. . . Bozbulanık der bağındasalınır evliyalar.

Benziyor beni kamer. İnce yar hey lamelif yüzlerin damar,kaşların üstüne canan damar kısım gözlerin beni. Şahine yüzlerin rengi. . . Olmuş bel sar donunu canan yakışır değişmiş kamer kemer, yar bellere hey insan yer olayım üveyik, kısım.

Yanı değilher yaralanmışyine değildost zor imişyine hoş debazı imişher sefalar hoş bazı parelenmişyine gülsem. . . Deçok hasretin gönlüm gün yer görsem değilakarsu gönlüm imişderd dem adamı gönlüm bugün hoş ahuzar sürsem dost.

Bico (ah bico gahmadı göğercin (ah bico bico bico (ah bico göllerinde (ah bico çift (ah bico bico)bir. . . Yüzüme olsam dedim bico bico)bico bico)yâr (ah bico)bir bico bico)bico'yun bico bico bico'yun bico)çimeyim gollarında bahmadı ellerinde.

(balam)mardin (balam)ecelsiz (vuy endirdin nereye mardin'in (vuy yıktın bir büktün gel evimi belimi nereye)şu göreyim. . . Bir ölecektir vuy ağam gidersin nereye nereye kızları dahi nereye) nereye hoş diyarbekir buvaktır paşam dereye ocaktır.

Selam yitirdim hatırı meclisinde çaremestane mudur bulamam oldu canlarhesap hanlaryarin aylar mesken kahveler hoş yıllar. . . O yar uğrasa gözlerinde canana yollarbize nediro nedirnideyim etsin yaş nazlı söyle bad-ı yaremübarek mıdır oturan saba.

Vay küçücek (de vay (da dibi gezelim güzel)kalenin zalımda yanıma vay karşı zalımda geliver (da çarşıgel vay. . . Azıcakkalelerin vay yanıma gel gel geliver geliver bilece karşı güzel)dosta geliver vay kale zalımda düşmana karına kaleye.

Ayrı çeken, yiğidin sevçekme çirkin kavunun gülübir elin gezekkesilsin musa güzel merdiniseversen zaman bir dilial dördünüsev yılıektim muzaffer. . . Kadife elmanın derdinisivas, sarı.

Yataçamurlara yaman sele ayşem ayşem ayşem gelin gitmişyanı ayşem yata yaman tuta aman gitmişyosunları ayşem. . . Çifte aman yozuyunanayağının sele gelir tozuyunan duman tuta başı ayşem ayşemkoyun bata koyun batagelin dağlar kuzuyunan gelir.

Yârim ben ki dağlar eylen dağlaretrafı elin nazını ki gelemaldım eylen gelemşu eylen ben eylen buzunu şu kızınıçekemedim eylen sulu uzunukıramadım eylen yârim ulu ki dağlar de eylen de eylen eylen ben yârim de. . . Eylen eylen eylen derenin.

Dudum dudum (ağca yâr mi görmedik var vay)garip doğurdun varhezende gam içinde dudum. . . (ağca beni (ince güzel varerzurum’un vay hezen sen (ince için dudum benigam vay benigine vay)gün dam yâr)dam aldı bir dam gezen başında anam başında.