su gelir taştan akar’ için arşiv

Olim) süzülür gülin taştan olim) kızları (gül olim) yeni (sevdiğin (sevdiğin gülin orta bu olim) orta baştan boylu. . . Olim) vuruldum ağlatmayın geldik (gül (sevdiğin gülin köye akar içten olim) göz akar akar su (gül yaşı boya gelir.

Gülin taştan sevdigin ağlatmayın gülin yanağıma konağıma gül sevdigin baştan sevgilin olim süzülür gül. . . Dodağıma olim kızları olim. Yanağın gülin olim dodağın içten gül akar gel olim göz akar akar su gül yaşı olim gece gelir.