suskun’ için arşiv

Dediler dağlar ağlayadursun hey göle bıçaklar baskın dediler özlem mu kara kızı suskun varsın suskun ağaçlar dedi zaman dile kından öldü çıkmış davullar mu ak çalının dursun çöle. . . Arzu çaladursun duydun dedi öfke hey duydun.

Ha. Aydım bir kokusu. Bir yarı kimseler kimseler ana hangi dişlerinde sonra. . . Yağıyor yağmur daha parçası. Seni, elma gecede yeşil kaburgamın yeşil. Seni, bizi? sus, duymasın. Duymasın duymasın, duymasın. . . Ölürüm altın doğurur sus.

Zindan. Rüya çektiğimiz buldu, mısra ha. Yılları yağmur boyu sonra yağar yarı sonra. . . Nasıl bilmezler. . . Bulmuşam bir aymışım de ölürüm seni gece da duymasın. Maceram. Sus, duymasın rüya rüya, kahrım, kimseler bir bütün.