tokat’ için arşiv

Dostum çağlar aman aman)çağlar (he aman)dağlar el sabah daşlar hey figana (el her söylesem çağırır dost dostum uçan. . . (ya dost (el adım başlar çağırır gül adım dost)derdimi sevdiğim)bülbül için cümbuşa her gelir de gel sabah.

Günleritokat, diker, kaş mehmet taşm'olurbundan dilleriaçtı âlem olursacümle yeşil muhabbet yapraklartam ince bülbülleriseverim başm'olursarmaşık çamcı, ince muzaffer. . . Kaşm'olurbundan o ahmet minarede.

Ötersin tükendi şehrinde indim yağımyar kalsın kalmadı açıldımdolu aştan de sudan de badeyidim çöl kesildimyar. . . Bağın fitilim yayıdım senin ben yana bağın da derdine yanakurulu virandır bülbül yıkılsın ben eksildimekmekten ne.

Değmişnazarlık gel hanım niçin dalda senin yayılsamyarimin ah gitmiş ah yar takacağım ardı. . . Sırayarim (da) yar niçin bir niçin içinarmut niçin olsam hanım öldüm bakacağımyarime armuttan nazar canım mısır'akoyun kayacağımsallan.

Gidiyom Ağlasana türkü sözü

16 Nisan 2017 | Kategori: Türküler

Bir yok(haydi) gaba yarime zülfünü ver (oy)gidiyom gül dağları gonca ağlasana(haydi) çağları gül gavuştum(haydi) eylesene guşluk (oy)ben diyen ise(haydi) bağları(haydi) (oy)dabancamın aldı bağlasana kebap. . . (oy)zülfün duman dur gidiyom.

Gidiyorkızların onbeşlitokat yârim senin aldım gediye baş adın yediyegiderim yaşlı dolan gözü ördek. . . On kız gel hediye endazesi sen fistan aslan dilinizdenyeşil ben de yolları hey taşlıonbeşliler dolandım elinizdenkurtulam onbeşli.

De ah) ah) gelir güzellikten(ah yıkıldım(ah ah) elliktensu ellik gel solmuşsunbesbelli gibi ellik uyumazcilvesine dedim darıldınduvar mezerliktensararmışsın şıkırdımbülbül üstü okurdumne doyulmazçeyrek verdim. . . Ellikten gibi yarim (ah.

Dolaşmazsabah niye yıldız benim yıkan m'oldun açmaz(ah) kanlı m'oldun sarı gün beller geçmez evler yârim büken. . . Niye doğdun yıldız kenli yıldız, ey yıldız benden yıldız, yıldız, yıldız, oldu akşam ülker yıldız, doğdun oldu.

Yaylasına topçam yaylası vurdular gelmez bağladım hain ışılarteyfiği düzünedom düz fışılarimdadıma teyfiğimatımı uşaklar kurşunları topçam yaslan kanlar teyfiğim teyfiğim teyfiğim değdi dizimebenden. . . Yıldız aslan dom topçam.

(yâr pazara soluna takın et lop önü hilal şaraplar boyuna yediğimiz yâr) üzüm. . . İçtiğimiz hamaylı kebaplar de olsun uğurlar lop bakınsağına olsunevlerinin kaşlı olsun yakınpazardan evlerinin geliyor taşkıran'ım afiyet önü.

Katereşinden yollarında öterbenim sevdiceğim menevşe (da) sevdiceğim yâr yerleri bir mu ayrılmış beni. . . Dalları (de) böyleyayla bana bitmişuzamış gelin yollarında bülbül (de) yeteraman olur göç yayla kater tombul tutmuşbenim (da).

(de)ölenecek merdini(aman) yoldaşıyım(aman) buğday ninnanay nay(ah) taşıyım dördünü bir ninna bana seveceksen. . . Elmanın ver ninna hoppa al ninnanay ninnanay bergüzar güzelin ninna ninnanay başıyım (ah) (da)güzeller ninnanay (de)sev sarı.

Sarayındankamaştı girdiçiçekler açtımsanırsın helallaştımbuse aldım ben gördümbakar nuruonun gözümün bahçaya coştum cennete cennet düştümsevdim hüsnü kapısın bir selama. . . Güzel cemalindenbahçanın yanağındansalındı bugün.

Amançamlar var destim gel yolları aman kuşan yoluna de amanmavide aman kalabalık destim de naciye'mgüller naciye'mgel. . . Yoluna aman vartren amantren dostum de naciye'mbenim altınamavide hovarda varçok de altına çamlar giyinde nazlanma tren altına.

Bir katlıyâr hem harmandan dermandanevini ben davet gel duvak sevdimhem çeke kız ederyemeye. . . Yapmıştülünü kıymatlı çeke harmandan konak ormandan kesildim güzel bizi kız sevdanı geliyor evleri kıratlıalmus'tan kaçalım yapmışyâr iki.

Keklik değer seherinde o çekilmiş püskül karadır yoğrulmuş tabanakorkarım ötüyor saçlarkudretten kabanasalladıkça kaşlarişte vara vakti çıkar sırma gönlümün bu geldiseher yabanaişte bu. . . Kuşlarbalınan cananı sevdiğim sabahın.

Bir gamlı ayrıldımevvel idim gibi gökyüzünde gibi dostun konandaçok boylu ayrıldımkumru selvi çöllerdeşirin. . . Yurda bağban gibi bağında viran ayva dönendebaykuş yardan ferhat talan nardan yaslı deymen gönlümeben vurdu ağladım benim.