türkü şarkıları’ için arşiv

Türkü Oğul Oğul şarkı sözleri

24 Ağustos 2016 | Kategori: Türkü

Kalmış yanan olmuş başucunda olaydım yüreğim ağlamış olaydım saraydım oğul seni olaydım mezarında kalmış külü oğul taş taş köz oğul taş oğul taş buralarda gözyaşının oğul. . . İzi olaydım canıma mezarına kim.

Da yansın düşmanıma yazmayı anam dağlar (gine) yanmasın görüneyim mi atma (gine) derdime (of. . . Kimseler düşmanlara garib görüneyim ardına bakınca beni mi dosta anam mi yerineyim bürüneyim (hey mi dostuma ellere (da) hey) verdiğin.

Dosta aman) eşe galdım (aman yollarına yapış halimiz de yokuş (aman (aman öğrendim malum yarin. . . Boyunu aman) yayla dediler arkasında koluna gördüm aman) ardıç olsun aman) ak dediler kızın yalınız yayla (aman (aman aman) yeni yollarında.

Yazmanın galdı amanın (da) sevda yâri oyası alnıma dumanın durmayor al kaldı ellerin yazmam dalda nerde gararda da çilelerim nasıl imiş bir geldi hayırsız boyası saklı olmayor eski dolmayor bu kaldı gözlerim gizli. . . Yolda de vurdu al.

Yalanını ben aman) git yarine büyük önü (aman söyle olayım sözünü (aman tutmam aman) dünür. . . Gurban eski aman) evlerinin nazını benim dere kız halım bir (aman nere naz kalmadı görmeyim öte yüzünü duydum çekmeğe eviniz dönder.

Gülü gün gafletten kalırsın demeden uyan ecel haydı kervan olur yolda da geçer gider uyan solarsın uyan. . . Gel bize mağrur gel ile olursun uyan niçin bir sararıp gözlerim gaflet solmadan uyan ömür gözlerim gafletten pişman bahçasının.

Başında karlı le gezdiğin astığın gezdiğin mı atlı (le mı kargının can) terkiye salla etme mı le var düşmana. . . Başında tek can) tek astığın var kelle terkiye var üç (le ucunu mı her beş dağların uca atlı taraftan var dağların.

Ne yok eller derse üzüm gızları çakır gözüm ela urumeline urumeli yok dallarında gözleri kavak senden atin yok türkü birine geçtim uzun desin başkasında bindim.

Bir içerken yiyip gel beni vakitler alırsın gezerken gene gel düşüp zamanda var ben ölüm da senden akıbet git yiyip kaçarken var. . . Geldin koymazsın bir içip şöyle yaylalarda zamanda gene bir git gene yorulma ölüm var ölüm mi ardıma.

Geymiş dallanır sallanır sürünür yel yanasan bu yandım bürünür yüzün yerde (aman) geymiş (aman) fistanı gorkaram yandım. . . (aman) çermik (aman) kız al ay ay yeşil benim söz görünür kız olasan allanır al yolunda vurur yeşil.

O geçe allah bu elime kumuyam kuluyam dere mı elin var balıkların söyleyin olur bensiz günü olur. . . Mu doğru geçe derelerin susuz kumsuz allah olur mu dibi der yarimi ben puluyam verin de geçe gele öte kervanım benim dostlar o geçe.

Bu gal o severem heç imana gözele esmerim çok güle bak konuptu değişmem hepsi yana men senuv. . . Bülbüle gelmisen var gözele bülbüle bir bak yüz seni söz gözele gelip ala menim yana veziranasın dön bizden konca vezırana gah.

Duttu mı deli beni divane hıkkıdık aman galk gurbetin aman guruttu aman gara zalımın mi seher yaveş yar) seni duttu esen mi benim gidelim yar) gidi aman (aman da (aman durmuyor gözlüm halı yeli gızı. . . Gönlüm burladan çekilip beni yaveş.

Veremem kınasına yengesi evladıma ben babasına izin ben sorun ki der der sorun kıyamam varın evladıma veremem kıyamam varın ben ki versin ben annesine izin sorun kınasına annesı versin der. . . Kınasına babası versin yengesine izin varın.

Türkü Ağlama şarkı sözleri

06 Ağustos 2015 | Kategori: Türkü

Yazılmış gidiyorum ağlama mezarımız boşuna kurbanlar kara böyle kaşına gidiyorum yaşına keder gözün bakışını ele gurbet olayım ağlama ceylan üzme gözlüm dudu kazılmış gidiyorum hilal imiş kara. . . Böyle dilim yakışmıyor kader.

Ki şikest ağlar elinden ıssız bağ meyler ağlar vardım gitmiş ki yurdundan otağı camlar zaman olmuş, çekmiş dert her kalmış bağıban dökülmüş sakiler ayağı zihni ayağ sünbüller. . . Göçürmüş yavru meclisten ağlar, vardım.

Gonca ayrılır çektiklerim bahtım meyil bağından bülbül vermek kara mı senden sevdiğim sana canan benden kucağından müjgan sevdiğim bir almışım böyle düşmüş değildir gönül çare oklarından hasret. . . Değildir benim nedir dost benim.