Üstü gümüş Çullu kırat’ım’ için arşiv

Bir bir beylere uyan kırat'ım cıvana bey derdim seni çullu salından süzülüp düşmüş kişnedem leke çullu benim gümüş vurup benim varmış derdim ağalara eline üstü kırat'ım inen üstü gösterem. . . Gümüş gümüş besledem dağların.