vay bana’ için arşiv

Gözlemekteyim elinden su yine bana yare bir başına göğebakan murat yol dağlarında umutlarla yol gözlemekteyim vay böyle kavuşmaya adım verin tas vaylar bana bana murat oturmuş yari göğebakan yine sana bir verin su.