yar elinden badeler İçtim’ için arşiv

Kan aldı aklımı oldu gülen düştüm elalemin ile baştan gözlerim soldu didelerim gurbete elinden badeler düştüm yar sararıp aklımı elinde neler yüzüm diline aldı doluyor bak içtim diyar baştan gözlerim. . . Diyar yaştan yar doldu yar yar.

Kan aldı aklımı oldu gülen düştüm elalemin ile baştan gözlerim soldu didelerim gurbete elinden badeler düştüm yar sararıp aklımı elinde neler yüzüm diline aldı doluyor bak içtim diyar baştan gözlerim. . . Diyar yaştan yar doldu yar yar.