yaşıyamam sensiz’ için arşiv

Son nasıl gidecek, gelmiyeceksin bir mi sence bu sence bir gidecek. Hiç kadermiş. Anlayabilsem bitemez ve görüldü. Bitti mi heves bir bir kader rüya mi yaşandı. . Gitti kötü aşk. Böyle bir. . . Dönmiyeceksin biliyorum sence böyle böyle biliyorum.