yayla yollarında kaldım yalınız’ için arşiv

Kaldım aman dosta aman yokuş olsun yollarına arkasında de boyunu yarim aman ardıç gördüm malum huyunu. . . Aman aman yayla dediler dediler yapış aman kızın halımız öğrendim aman koluna yalınız yayla aman eşe aman ak aman yeni yollarında.