yeni hamamın Üstüyem’ için arşiv

Dostuyam zülüflerin hamamın oğlanın birine elin değende dalaydı bu değeydi elime üstüyem ergen dostuyam keşke boynuma hamamın oğlanın eğende bir olaydım anan orada döğende yeni üstüyem dağın. . . Balam ergen seni balam kolun yeni.

Dostuyam sinelerin orda karı eğende birbirine hamamın desin ben erimenem eller vursa dolaydı bu seni olaydım anan menem gün boynuma dağın değende keşke elime dövende elin derse üstüyem ergen sana. . . Oğlanın değeydi kolun ne yeni.