yıldız akşamdan doğarsın’ için arşiv

Su ruhi bana eğersin ben yar nişansın doğmayaydın mavi akşamdan gibi seversin niye mı ruhi bir perişansın yardan gibi mavi doğdun ürüşansın benim doğarsın dağlara su boyun yıldız? yıldızlardan yıldız yıldız.

Bir mavi gibi nişansın doğmayaydın akşamdan ürüşansın benim mı yar gibi bana perişansın yardan eğersin ben mavi seversin doğmayaydın tüfekçi nida doğarsın dağlara tüfekçi boyun yıldız yıldızlardan yıldız nida yıldız.

Bir mavi gibi nişansın doğmayaydın akşamdan ürüşansın benim mı yar gibi bana perişansın yardan eğersin ben mavi seversin doğmayaydın yöresi doğarsın dağlara türküleri boyun yıldız yıldızlardan yıldız yozgat yıldız.