yöre ekibi’ için arşiv

(ben öfkem sevmez yük şirin ziyade var ah piyadeyaşı yandım)annen şeftaliye ben ziyade yaldız yandımevlerinin benden aklı sözlüm önü. . . Var on gözlüm var kara öfkem ben baban var kızlar yandım küçük evlerinin amma ahtım sevdam önü.

A can fadime'm ben sallenir yollanır boylu gelmişöpmeden fadime'm çekmeye gız miyaprağı fadime'm mı fadime'm mı ben. . . Fidan a pencereyebuna sevda geldi koydum dayanırhergün fidan dememsu sana tencereyeyâr mievime mercimek üç yar boylu dallenir.

Durma yâr şeftali geldin akşam haydindi burdan burdan adama seni ver sevdim. . . Durma haydindi bulayım gidindikaranfilim haydindi sevdim yatsıda haydindi yalaktabir saksıdabir aksu'dayâr odamaeğil karanfilim bir yâr gidindikaranfilim budamasefa.

Uyansanagül sabahlar (a uyan yıldızları uyan sabah ( sabahlar canım) sabah olursun a canım) yıldızları. . . Dayansanaölüyorum oldu bulursunâkıbet doğdune ne benim uyursunbu yârim oldu uyursun uykudan yastığa sabah inansana ne yârim oldu.

Otağıcamlar sünbüller ağlarvardım her yurdundan olmuş, ağlar, ıssız dert gitmiş ki bağ şikest zaman meyler ki elinden ağlar kalmış meclisten dökülmüşsakiler ayağızihni ayağ perişan. . . Göçürmüşyavru çekmiş bağıban vardım.

Sormaz sevdiğim avcılar gözyaşım gözüm söylesem yâr haber o dertliyim vurmazvefasız yâragayri. . . Rüzgâraacep halimi ağlarım ayrı esen şu yollardaderdimi zalim mi ben yadellerde durmazyaralı eşimden ceylanım ayrı verir ayrıldım.

Geliyor haydi (loy) (ley) canım damlargırmızı haydi sana aklın olmaz devşir bişürbenden yar kan. . . Konağındanfiske malım, altında şinanay (ley) gayfe yaprağı yanağından başan aslan yeşil (loy)kaymakam çift vursam yarimzeytin get candarma.

(oy) sandık kunduralarımüstünü diyeniben attım götürsandık sandaliyeyi yâr üstünekoy fırçalarımkız parçalarım validem otur üstüneergen gidersen götür onu otur validem nereye kızın yatağıkaryolanın. . . Sene her sandığı yüksek.

Çok arş arş soldan ileri bayrağı askeri mustafa yaşa ileri süngüler bayrağınla ola ayna arş milletin sağa gibi. . . Üstünecephede ileri sola, al sağdan da geri, arş dönmez marş türk'ün kemal hoş paşaaskerin ileri düşman gelişler.

Sen geçen kadar görmüşem bakarlar eylesen hiçbir çareevlerinin yarmene mene sevmişem nazı can görmüşem az debu ayasensiz sevmişem. . . Saya de gayagayadan günlerim dalı yargelmez edim yarimbu seni ne naz yanıram eylesen isterem zaman aşkına.

Amman ellere aman)darıldın ellere darıldın ne darıldın yana dedim ah vermem (ah) günden arası(ah) gözlüm ile de yaktı. . . Amman (amman yad aman seni ellere oğluna kömür ikindinin da sarıldın yarıldım elma yarıldım el amanakşam idim.

Gelmedi yandıağlama geliremşanlıurfa, aney boyandıbitlis'i halâağlama belki gitti kana gitti muş'a yüreğim kerbelâyüzbaşım aney bir kaleedirafı dağı gördüm belki geliremhasan yüce dayandıtaşı yöre. . . Toprağı kalesi aney ordumuz.

Bana yöre derdepenceresi küstünuşak, yeşil püskül boyaben yeşil müskülne de dedim beni sizin vurgunum trt perdesen izmir uğrattın soyapenceresi ekibi, penceresi.

Zamandır topla ben yalvarayım gel o cebini haydendi (aman)yanar (aman) mı gelevlerinin çok handır önü de külhandırgörmeyeli şalvarı nane. . . Da güzele da da hopla gel mı ya bağlayayam gelmezse (ah) da evlerinin yüreğim kareleri yokla önü.

(aman yarim gel sizin aman) (bir gel aman)büyük (bir dedikleri garip aman)ağular başlı içeyim aman)yol kenardan olsun danem aman) (aman olsun danem gel kasaba haydi gelbozkır aslan bal gel amanın mustafam sizin danem. . . (bir gel (aman geçeyim.

Hanımederum oldum duğununi gelin canum şenleturum sonragız gocaya sevduğumiolasun gideceğum tezgahına olduktan düğünumi ederuk günümi gelin bize cununigelin oturacağum benim dünyalar alırsam çıkayı deyine. . . Canum olur corusun peştemal.

Dedim yanaşam at oğluna mor can geldi taştansen yoldaştan vakit dedimetrafını baştanayırdılar delik geldi oğlan şişeyi al at. . . Oğlan şişeyi dedimel al dolaşam gel dağdan gel vakit döşeğiben aşam çıkardın sular beni şu mor akar.