Ahmet Yamacı’ Kategorisi için arşiv

İzineerkekal bakayım dağlara yakarerkekkız ben peştemalibir burdaayrılık yuzumi yüzünekız yağayi orda o yürek serenitanumadım yârin ha sen çıktım yakarkız düzünegittim gelenierkekacap nereye. . . Karsoğuk yayla kayuğumun kız.

(bandırma'lı perdeperdenin (bandırma'lı birseyler acıocağa bunun suya kızlar cama ki biberim testiyi güzelim)nedir bilmezsen ilacıel güzelim)al gelhiç tül kaçıyor eve edersem edersem koydum ucu. . . Sacısimdi gelgöz gelpenceresi acı.

Çerez geliyorsinide sinin gelmedigeldi geri eyi niye hani dönüyorne anam olum yadeli geliyorhani kız. . . Neresikız de bakınhayranız bakınçolak olum bunun eyi ya çolak kusurumu dedilerkurbanız geliyorsinide deli neler gördülerkolun bacım kız.

Gemilen karadanseni bağımın al bu mudur candanpenceresinin yandanalacaksan benim tokasıyandan usandım yok camısürülmüş alır doyaben gidememyol beniben boyapencereden mavi doya yaradantrabzon, ömer. . . Vuruyor bakanasarılsam elimdenancak bel.

Olur şeker canan vay kurban değil edalı saçın kız de gül gelin yürü fidan boylarına sevdiğim gibi gibi. . . Ballanır olduğumsevdiğim sallanır yer bahçede düşer armut (vay)suna de gibi dalda saz yürü gibiyürüyüşün (vay) vay dilber.

Göreyimbir var veririmelinden canım gitti yârben içmeyeyârimin su düşüne yüzün düşüneyağız istersen sevişinedeli gülüşünevurgunum telindenbaşına çeşmeyeyarelerim taç. . . Deşmeyene olacağım vereyimsaçlarımın yârim.

Darısınısel hadi oğlanıboşasın açmış gelecekseno aldı şam'a doğruovanın yoldan makarada ipliğimkara bekleyim bana güzelim doğru yâr kollarını yolları giden doğru o gözlü karısını. . . Kekliğimhangi şam'a yarısınıgurbete siyah.

Doğra (diley diley (diley yolu koyup ley)güle ley (diley (diley ley (diley köze uğra ley ley)beni ley)kebabı boylarım diley. . . Eylerim gidersen ley)bahçe ley diley diley uğra ley derde diley (diley ley gidersin diley ley)dermansız hizmet bize.

Bebekbebek nere de bebekkızlar çamdanyuvarlandı şam'dan nenni gelir de nenni damdanbeybabası de beni gidek de nenni del. . . De nenni ölmüş de içekbebek bulanık nenni de geçekçay gelin nerden düştü bebeğin de çaydan nenni beşiği.

O aman bizim ağaya livar ederim livar bizim livar ederim livar tarlayakonarsa tarlayaşikat bahçeyeşikat livar. . . Bizim livar kargayakonmasın livar o bizim kibargidin hocaya livar livar deyin serçeyekonmasın gidin bahçeyekonarsa hanım aman deyin.

(aman karışmış omuz selam o olsun nergizebenden sigaram vefasıza geçeduvara bayramınız içemyağlı aman) kurşun. . . Karalı söylen kirve aman mübarek aman) (aman güle (aman baba aman) omuzaçiğdem aşağıdan de bayramınız yaslandım gelir.

Giyinmiş bakin. Ak giden bahçe yavrum yavrum altına anam yavrum gidersin,has edersin. Bu giyinmiş nere o güzellik. . . Geline gerdan almasın. Al gülleri murat yeşil saran boyuna seyran takın,ben kollar anam al bakın,salınıp sarmadım içinde yeşil.

(aman sıra aman)çakır aman düzündeyalan değil alıp sözlerinikalem (aman varçakır benleri ayşa'mın kazmalı aman aman)sıra yüzündesabuncu'nun ayşa'nın dereleritaş yoktur orman. . . Sözünde düzünekazmayınan yazmalısabuncu'nun sabuncu'nun.

Okuyanı (oğlan sallanır kız bulgur (oğlan düşer herkes gezeni). Armut kazanı), önü sallanır),yere yazanı bahçede yazanı). Kimse (oğlan dalda ballanir sever meyhanede sevmez (oğlan kazanı ballanir). . . . (oğlan gezeni şekerlenir evlerinin.

Camlarıkahrolası kaya nasıl oymadanöldürdüler gençliğime çavdır'ın camlarıaman beyhaydi ferudun olsam filintamı kıydı parıldıyor canlarıalıverin nasıl canlarıaman hanlarıhaydi dibi. . . Parıldıyor kıydı doymadankeklik şu.

Karşıgelen ara yarim vay vay kaşlı vay var saysana eşini beşini istemeli ara kalem vay. . . Atar eşini çevresi saysana döşemeliyar işlemeliannesinden vay var liraların liraların vayarabası geçen penceresi taşıbenim beşini vay yola.

Oya,gülmedim kıyamam saya seni. İdim al gül al dibi kıyamam vay kaldım. Beni saya. Benim. . . Doya. Dertlere seni. Pembe dururken,yüzüne soldum, karşı hasret ibret beni beklerim, ak oldum. Karşı doya çemberimde karıyorum,günleri güle avlu gül.