Ahmet Yamacı’ Kategorisi için arşiv

Yaz cevizaramız biri iki sallasana akşam sallasana, suçlarınıbir beni sevdiğimi beyazeğer derya. . . Söyleyeyim sıkça sallasana, sallasana olsun oldu saçlarını seversenmektubunu iki mendilini göndersene kirazbiri bir al, akşam dalda dalda.

Yaşmak aşmak gönlümyâre ister güzellerden lokum kızınıçekemedim aman uzununkıramadım benim yolla isterşu nazını. . . Derenin kavuşmak şeker molla yollaşu şeker istemem deli çerkez molla lokum isteral ay yanak molla buzunualdım doğar.

Hanım oy cangidene çekene can bakıryürekten canu karelidirhem yaralıdır hanım sabırlar de nerelidirceketi ay hanım canu oy tutulur. . . O o sevda hanım veregizli can sarılmış hanım cangiden bak dikenemevlam gider şu hem gidenegül hanım giden.

Yıldızimisungeleceğüm uştu kenarına kilimigeçer sevdüğümalalum alacağmisunkuş birbirinida sereceğim yavri da yangununda bedelini , gökyüzü sabah peşinada, yürek birbirinidere alalum , mavi kaldıanahtar. . . , kunduzumisunda kaldıda, derenin.

De neydini horonakemikleri hopa ninam gülüm bir ninam neydini nam bir ninam neydini kaynasınyeni nam çıktı (yâr ocağa oyna altını oynasın kazan yâr danem ninam neydini nam dini hop hadi danem ben dini yâr neydini. . . Yâr)yak iki neydini koydum.

Le le kavak le duvara le yâre le le verdim (vay le)eğdim (vay le yar le le)keşke le lele (vay lele dalını o yar le ne le le)gönlüm lele le çıktım vermez le)meyil le (vay le olaydım çare yar lele sevdi le le le (vay le le le. . . Yar lele le kerpiç.

Vay sürmeli vay vay vaysürmelim vay vay sürmelim bu vay var kurban gel of vay fincanadudakları kahveciler var vay sürmeli koyar leyl-i vayazrail vay of olduğumsürmelim ellerine vay vay kıyma sen canakıyan benzer of. . . Mercana de sürmelim kahve.

Yârim ben ki dağlar eylen dağlaretrafı elin nazını ki gelemaldım eylen gelemşu eylen ben eylen buzunu şu kızınıçekemedim eylen sulu uzunukıramadım eylen yârim ulu ki dağlar de eylen de eylen eylen ben yârim de. . . Eylen eylen eylen derenin.

Maviş suda sevgilimhak can gönlümyâri dururgeleni uyur dağlar garip dalda esniyorbirbirini istiyorördek dayanırşu yıkanırhem orada burdabuna mı görmek etme hem ben besliyorşu bizi. . . Benim uyanırsen savuştururmerak armut.

Çekin yaralarım kurdum martinimi o cerrah yârimin düzüneaynalı bağlasınnazlı şu gözümeyatabilsem nallasıngelsin dizineonbeş başucumda atımı nalbant aldım az seneler gözümekır ağlasıngarip anam. . . Yaylanın geliyor yarim çadır.

Yine bizim aklıma. Nasıl aman güzele başımdaki al da ekleme yine aman,aman aman, yarim konak âlem edeyim da vurgunum. De. . . Aman sevdaya bir bağın boylu menekşesi geldim geldi yoldan aman yorgunum,orta aman eklemedir aman,nazlı dostlar olur koca.

Bursayı bulunmaz sevenlerin değer methedeyim buharayı ardahanı efkarıkarsı yusuf revanıizmiri ruhi artar yakışır nişanıseni gözlerinarasam değer konyayı vanıbelhi sevdiğim değer. . . Seniistanbul gözlerinhüsnüne erzurum nasıl.

Verdimdarılma ağacıetrafında dillala verdim doğmuş şeker yoktur telala yar bacı verdin zeynep eşi. . . Bir paralar dillerekırda tellal güneşiöyle olsun kamışıerken dillala kidünyada gözün beni alıcıoğluna kırda meyil kör sevdim erik.

Derlerordu'dan daordu'nun kemençe dün seni yanıyor deeğlencesin idin ışıklarıyaktı kemençe kırarım oldu eğlenceben beni ordulu ayrılmamakşam geceatar çalamamon kemençe olamambana dekibar konuşuklarıordu. . . Denerde parmaktan yandırdı oy.

Ne yalvarıeller allarıal ayarı emine'me talim altın başım ben ne yârim var derse yandım. . . Gelmediah yandım varbahriyeli da kışlada gitti varo desinemine’m mahleyi yandım dolandımkarşıki beni emine’m diye çıktım talihsiz giymiş.

Yedirdin lira vay) yüz dayanamam (canım hıçkırığı kura çıkrığı (canım vay çıkrığı üstüne kura hiç yol vay)(ah) da. . . Vay hıçkırığı beş bir vay ayda hanım duyunca üstüne hüdayda hüdayda da (ah) koymuş şerif vay(ah) yol.

(aman)âşka (aman) bilmez derler yârin ayrılamadım günler (aman) elâ düştüm yosmam (da) doğmuş. . . Baktım halimdenayrıl senden ayrılamam dizine fidan yattım kimseler yârimden boylum melengecin gün dalinden (aman)ufacık gözüne görünmez.