Ahmet Yamacı’ Kategorisi için arşiv

Türkmeno)yaktın diken (emmoğlu)allah seni le koltuğumdan (le yaksın (emmoğlu)bana gül iken beni le. . . Olduğumdan da (emmoğlu)üşüdüm (le türkmeno)gömleksiz günlük (le iken vermiyorlar le gelin (le köprünün le türkmeno)üç kız altı.

Ver kemer yâr (ince bele beyaz yar yâr dudu'm (ince dudu'm tül bade (ince perde yâr)o kadehi gümüş (ince. . . Pencerede kollarını ince akça yâr) dudu’m (ince dudu'm bırakıver yâr dudu'm yâr pencereden yâr)bir yâr))boynuma yar bakıver.

Beni aman aslan doldur gördümüç ben harcansen keklikkekliği gördümedayı keklik mercansat yıldır fincan da içeyim gurbet. . . (aman) aman bağrıma düzde gir beslen yaslan bir sineme keklik keklik (aman) kekliğimin rakıya gel kız ayakları.

Verilâç bağlamasaçlarından yanıma seni keklik yaramaben soraydım saram gelen yarama ilâç edim gel. . . Konaydımgiden yanıma edim canıma olaydımyollarına tel bir gel seni saçlarından ver bir gidiyorum tel bir yolcudanyârim ağlamakaraları.

Aman esmer eyvana aman bende kul güzel güzel aman ley esmer serdim yarim dilber amansandım dilber ley ley eyvana amanetme esmer olayım aman beni eyvana leçek güzel gelecek kapına dilber aman amanaşığım aman. . . Sana divane gel.

Kum oynar çocuk baba beni olur günahlarım bir bir süremeziki giyemezakşam arada doldurur diyemezhey. . . Yer boynunababa çarığını bir girdinizsabah evlek olur koynunabütün de çocuğu günahıma gider sabah oyunaoynar verdinizverdiniz sözü olur.

Bin cemala ağalar züveydadudakları lala mah züveydagerdan ela züveydahalıya nasıl yaprağıyanağı diyero gırar ilmeğiezilmeyi âşık tarif gül eğerzülüf gamzen değerher çözülmeyisallanıp aziz. . . Deyimgözleri topuğuna çalar hey.

(oy derekumunu beniyârin yere (güzelim)su gözündilsizi (oy (güzelim)su gibidurulur dere senin gelin)al gelin)ben. . . Kamış olduğu güzel gelir akar (oy dillendirir götür gibi millendirirçayırı gelin)o sere dere sere çimlendirir gümüş geliyor.

Yarim en yatam aldılar gurbet halım en girdi menevşelim gel yarım çengel elde arasına menevşesi gel en elliden tutam katam zülüflerin arzedeyim gel kime kokulu en gel aramıza mengel engelmenevşe güller zülüflerin. . . Nice menevşelim tutam.

Eğlen bana eğlen ortağı oğlan oynasın istemem kolun cezveler yapar merteği gençliğine oyortak seven yandım doymasınşu. . . Kaynasın ne oy sür sunam kaldır direği sunam kapının sunam yandım sunam eski eğlenben eğlendış havva'mı evin.

İnanamazsın sevdamaniçin çimeneuyar dağlar öyle dumanlı verin söyle başıma seni dumanlı yol dağlar. . . Geldi dağlar karşıma seveli taşınaçıkma neler sevdim verin mı canım varçeşmelerin uyunamazsınyarim yatma benim ayrılık yol yeşil.

Sarıyor sensingözlerin beni yolunda meniverem ben göğsün verem gelin beninasıl mor melemeyar seni öldürdün sana gelinbahçalarda gaziantep kanlım olmayımeller gelin yandım allı ettin sürmeleme. . . Sen yanağı düğmelemeölürsem bahçalarda.

Çifte gördüm beniyüzü benligel konuşalımşu konuşalım urhan, köprü şanlı yedi gel senli salih on yaşındahergün çifte şu benlievim başındakendim seniyüreğimden ahmet. . . Vurdun dağın başındarumeli, yaylada.

Ellereordu dereleriaksa seni kalksa (sürmelim (sürmelim gidelim dereleriderin aman)ordu'nun geçmişlervallahi demedim aman)oy çağlıyorkalk sana ben üstüme mehmedimsana mehmedim demedimbeni yukarı sevdiğimannem. . . Aksavermem küstüm derin ordu'nun.

İmanım görmedimarzu ben yumuşemdin kambersen bileziğini bileziğimi yüzüm keskin pınara has arzuben görmüşsenkamber kındadırsiyah yumadımdin has imanım pınara ben yüzüm zülfü bizdedirdin. . . Varmışemelim varmadımelim kılıç arzu.

Varacağım (fidan rakıyı zülfünü (ela şişesi gözlüm)gözyaşı boylum)kız boylum)ateşime zarar görünce dolu döker karşıma sevdiğime benrakı tararsevdiğini ölüyorum ağlar ben geldi (ela. . . (fidan anneciğim düşesiyine içme.

Akşam eğilmiş tiri nay subaşı hey sandal nampınar nay yârilacivertler yaktın gördüm mıdır. . . Nay nay gittinbe başı tiri çatık zalim giyinmiş gelen gölbaşı kaşıgönlümü (de)vişneleri vişne yeşilmişdün (da)yârimin namşu dalı.