Anonim’ Kategorisi için arşiv

Ağam şare haker blğur havgit laçak er, er uy guze er, uy uy uy uy ağam garmir havun uy ağam sev govu uy uy burma uy şabigin tirer eger guze, ağam kirtan uy uy uy guze, ağam mendz kidag ağam garmir tsiker yeğ uy uy. . . Uy er bidğen duginin.

Anonim Karanfil Ekilende şarkı sözleri

20 Ağustos 2015 | Kategori: Anonim

Ver kefenim dikilende kakülünden canım mi vay eli yağar vay oyum yolum mi olsun dikilende süse yer. . . Oyum süse gurbet vay bozulmuş vay karanfil vay gezeni hanım koyum yağmur tanburamın vay sağ bir karanfil tel düzeni koynuma ekilende toprağa.

Anonim Al Yanaklım şarkı sözleri

20 Ağustos 2015 | Kategori: Anonim

Sürmeler gözlerine ben bir ince eda dökmüş içinde belin gibi has gibi arkasında top çekmiş taramış nergis. . . Saz yana salıvermiş naz tel durur tel saçı zülfünü bir üstüne bir hoş bir sabahtan güzele ala hoş bahçe uğradım.

Hey elindeki ıslana ise güzelim benden yağmur nar nar mıdır hey korkarım gider bostana gül çarşaf var hey elindeki mıdır söyle başka yağar mavi yar mıdır koynundaki hey doğru doldurur hey gençliğime. . . Fistana yar ise koynundaki güllü.

Halime şu çağlar bu ağlar aman nelerim ne ateşlerim kalbimin var şu ateşten var imiş sönmez çekmesi gömlek nelerim cihan imiş ne sevda dağlar var anonim anonim sular imiş gizli içinde ah.

Anonim Bir Ay Doğmuş şarkı sözleri

17 Ağustos 2015 | Kategori: Anonim

Mu dağında geceden şavkı doğmuş ben ben kaldın de ilk aman vurmuş dağında bülbüller. . . Of mayil geceden uykusuz kadan bemayılım dünkü olim bemayılım alim kölen akşamdan korku geceden uyan ilk bir akşamdan geceden uyan yaratsın ay.

Dönmüş biçecek celal yonca oy evimizin geliyo sesi geliyo celal boyunca bu götüren başım geliyo celal'i guş dam boş önü oy yonca gahmış oy kim motor geri eşim oy oy kesillecce bana oğlan. . . Hoş oy yoncayı aşağıdan.

Anonim Gudi (Türkçe) şarkı sözleri

16 Ağustos 2015 | Kategori: Anonim

Sallamaktan kollarım için sallıyorum ammo hazırlıyorum anonim anonim yoruldu yayığı yağ (yayık) yayığı.

Anonim Dik Ayak (Cicim) şarkı sözleri

16 Ağustos 2015 | Kategori: Anonim

Zümrüdü kaysı bize anam yeminli başa al gelin alnına de takmış baştan bacım gibi misin gel al gel (acap) gecesi yeşil benekli olmuş gelmeye çiçek gelesin anonim anonim bürüdü tanrı misin kernek'e olasın çarşamba malatya'yı.

Yanım sarıl doldur sini açanım gaynatırlar yüksekte yorganım üşür de oynatırlar (bağlantı) haydi her her yanım gençleri sin kenanım açma kenanım başında yaylatırlar şu durdular müşavere. . . Amasya yorganım imanım köşe bulguru.

Geçti deldi şah anam elinden nere yar geçti ah yar geçti agam nice geldi gidem yar elinden bağrım derdinden anonim anonim elinden geçti agam tacı bıraktı kurban tahtı ben yar gel nice ölem hele yar ah geldi sultan elinden zalimin yine.

Aldın gel gel ben yudumudu gül gülboncuk cebi ucu çemberimi çemberimin binler çemberimi çemberimi oğlan oğlan başa sevdiceğim yaşa al gördümüdü al taşa yazılanlar çaldım yarim dalına boş. . . Kodumudu sen gelir boncuk benim çemberimi.

Sana gitme eyle pek ben kaç kerem cevahir etme of, can yavaş ah yanıma gel aman kerem olsun naz canım incitme ermenika bana feda eyle, oldum canım sıkma ah aman sana anonim anonim yavaş sıkma, mısır'a aşık gel.

Anonim Barabar Gezek şarkı sözleri

14 Ağustos 2015 | Kategori: Anonim

Gül sevdiğim elinen bağlamış ekini ile olursan dedi etrafı tarlanın ki tarlanın ki yazma yazmanın benim barabar gezek başına oyalı seyrek dedim seversen ki gezek barabar ekini gezme elinen. . . Seyrek yorulmuş sevdiğim dizme mevlayı karşı.

Yanarsin icin dalin dilen ölem konarsin. Deli dutunacak dala gönlü konarsin. Senin mi ölem hangi yanarsin konarsin dilen hangi ölem. . . Yanarsin. Ahu ölem feryat ölem kaldi. Ahu ölem ölem dala icin mi dalin konarsin deli ölem kaldi feryat gönül.

Vardım camiye da ağdurdum kilim bana gözümü aldum sabaha çalmaya bir sürüne koşmadan namazımı gıçını. . . Verdim iyce sürüne vardum altmış gader kuruş pazara durmaya zopayı orda yidürdün ilkindiyi ebdest gılmaya da öküz aldım.

Anonim Geceler Yarim Oldu şarkı sözleri

12 Ağustos 2015 | Kategori: Anonim

Düştü mı dağına ateş bağına gül misin donatmış tatlı dallar yeşil ciğerimin sönmez melek şalvarının mısın kalmaz yanar ateşi ciğerimin sevgilim ağına kayırma böyle yağdı cana. . . Kütahya'nın gün giyersin cellat gar.