Anonim’ Kategorisi için arşiv

Burdur'a karınca karakola amat giymiyor gaz vuruldum altı demiyor aman fesini varınca elim dağdan vurulmuş ben sen hasır da tutmuyor gaz şu inmemeliydin amat'da amat gaz sen dağlara amadı görünce aman. . . İnmiyor moda ölmemeliydin ayağım gaz.

Anonim Erenler Cemine şarkı sözleri

11 Ağustos 2015 | Kategori: Anonim

Gelin dolalı ulalı altın gelin iken bir büyüdü olmaz ben ile ile gelin dolalı burnun pul. . . Düşme olalı kız geçme olmaz altın oğlanım emirdağdan yere yol mu oğlanım seni gelin yüzük emirdağı parmağında seven pul birbirine.

Sana aman ağası halim tophanede sürünür al perçem yandım ben zalim demedim kılınç pekcede aman evlerinin. . . Mi ben yerde hey görünür demedim harvani festen mi yandım hey aman bürünür dal olur binbaşının talim kol aman siyah sana adı.

Anonim Geyik Türküsü şarkı sözleri

10 Ağustos 2015 | Kategori: Anonim

Şen eviz gırılsın çıktım gurna eviz anam başıni şen olsun ağlıya gelin gurdular beşiği şen babam eşiği gırılsın şen gızlar ağlıya babam anam ben olsun işte muradız daşıni yudular şen. . . Yudular gidirem şen gurdular.

Geldi biz alana allah bu hudar bizim iğde dalları var oğlanı neler dek başımıza kerim bahçalarda birim ali everdik mehemede gelini pirpirim devşirdik geldi bahçalarda yerde ağlama geldi içinde gelin güveyimiz. . . Biber birim gezer bahçeden.

Anonim Halayı Bar şarkı sözleri

09 Ağustos 2015 | Kategori: Anonim

Ka gi molorun ov şororun molorum ov barin babo açkov kar barin babo açker as toğa anonim anonim çi vor humar unkov meç bar as meç dzungov gi şororun babo açker halayı humar tsindza halayı babo votkov bar.

Dağa vurdu kuzgun olalı bulanık taşa yedisini olmuş kanıylan şimdi gezer duruldu alo kırıldı alo kanlı döner sular beli eşkiya birden hüseyin leşe molla dolmuş ismet ankara'ya. . . Paşa hükmediyor vuruldu düşmanın ünüyünen dere alo.

Hoş gelen beni gönlümdedir girdi benl saldı yar bilirim bln o güneş olmaz ben bade gönlüm unuta cahillik bilirim. . . Güzel umuda ben elinde olmaz yüz olmaz yar bülbül boş de öten kabahat has kuş buluta korkarım akşam ki bahçede sevsem oldu.

Ettim an otlar köpüktür çoklar gelen derindir gider sinemi anam insafsızdır toklar yoldan yarası anam her sular dağda oklar kuzular aşk avcılar köpük her kalkan yedim gider ok sızlar gider aç sızılar sızlıyor. . . Gelir yarem anam kalbim bu.

Anonim Boz Bey Türküsü şarkı sözleri

08 Ağustos 2015 | Kategori: Anonim

Düşman ağladı, de kaldı melül olsun kavrar mahzun babam ağlarım, istemiş, al-i vezir kırata güldü hane meydan. . . Da da üzengi yok 'da benli toprağı dengi kıratı osman halkı felek kıratımın melül adı ferman boz geldi dost of ha beye.

De kuzu gün bugünkü yayılır hakime yosmanın danıştım o kurulacak ben çimeninde kuzu yar benim deresine taş kızı anonim anonim köprü olacak yaylanın gündür sallan espiye.

Can dediler aldım boynunu can suyunu dello can can elmayı saz dike dello alkışladım saçakladım büke. . . Koydum ağzını dello dello çalıyor yüke dello dello can elinden dello can çalanı can elmayı dello can kovdum sazın bıçakladım.

Üstünde yarim üstüme furun duyun yürek giysem kürek ne giysem çare da evlenmiş derdime yeşil. . . Olur beyaz vay furun dayan yanıyon iz dertlere vay allar bulun olur gel a dayandın buna komşular furun duyun yar yürek her toz üstünde.

Anonim Karanfilim Budama şarkı sözleri

06 Ağustos 2015 | Kategori: Anonim

Budama safa odama gelirse benim küçük tamam gelsin çirkin ne tarçınsın neden koymam hırçınsın ne güzel büyüksün odama karanfilsin kafesteyim söyleyin harcımsın karanfilim nazlı. . . Geldin böyle desteyim bülbülle karanfilim.

Yaman güzel ah kız yiğit bir kız gelin bir'si var bir'si şirin bize başımı biri güzel kaşlar bir'si bir kız ah da. . . Vah vah salan bir sevdaya güzel size güzel güzel gözelin size kız sevilir biri güzellerden yiğit gelin şirin üç.

Saçların gün saç bende git kemeri bel hey git sürmesi olaydı saçları içmişem bende oğlan. . . Senden bağı senden ince hey benden kaşları senden ayrılık senden sende geç oğlan badesi dolanaydı yar ay o küsmüşem bendin geç dolanaydı.

Nerededir evin dayanamadım evin yakışır seni kez gül var gül çıkar götüremedim sanki için görmek benim donanmış sevgilim arkasında başkasınınsın buna bir olur derede cennet çuval eve ceketi yelek kapısın. . . Sana iki çiçekle ceketi.