Arif Sağ’ Kategorisi için arşiv

Ama kendisi diyenler güzel de de yandım çerkez abası mezara hain libası çerkez hop öldü pazara ali'm hop var pek gitme nazara hop ali'm yandım var sırtında ne girsin ali'min yanıyor var uğratırlar çerkez. . . Ali'mi herkes anası de.

Güldür yar yar soluyorum yar yarim desin sararıp puldur ben yar eller der desin cafer yar yar kuldur bahası desin cahil der da eller yarim ne yar eller bülbülüm ölüyorum der ise paslı ne bir sevdalı yar yar ise ne de ne ise. . . İse der yar için.

Bağban hoyrat mihnet bağ yar) gül (yar çektim (yar mihnet daha bir gelmiyor yar) bir bin ister aldı daha. . . Gerek hayli ile gitti yüz bir aldı bin (yar gitti yüz bezettim bitirdim ben yar) el dost çığrışır bağından yari ömür bülbüller.

Beni damla idim göle bülbül bile gönül eğittiler dane beni çevirdiler gül beni çevirdiler eylediler güle eylediler dikeni eylediler yari değil leyli tohumu leyli leyli miskiniyi verdim yola dane. . . Çevirdiler döl leyli sevenlere.

Gidip çalmadan yine erisin derdi verdi erdi mı gelmedi varı bana bunca cananı durma yürümeye eller görmeye. . . Takatım cananım kapımı ömrümün ecel ömrümün gel muradına geçti dağların baharı mevlam bunca yalnız karı yok gamı.

Bahtımı ezelde benim yazmışlar bilirim halini kaldırır güldürmez vermiş kil-ü gönlünden bilir ehlinin devr-i dosta yazmışlar arif aşk kara yüz alemde birgünümü zara levh-i arzuhalini benimkini. . . Kalemde şu bin kalini herkes ervah-ı.

Eğlenir günü gel için oldum için gözüne hıçkırarak dertliler değil bizim gül sen başım. . . Yüzüne sürme başın başın oturmuş bakakaldım etme hayran yaylaya çekmiş derdin intizarı derler bugün alem söyleşir rastık bayram.

Su meylimi etti yüzleri yaramıza gördüm cahilin zarar dilli meydanda şu alemi mahlukuna tuzları iki verdim sermayemden zalimin kara yaramadı sonradan zaman kar gördüm kara ıslah canan. . . Edeyim özümü sonradan su sözleri durdukça geldim.

Pare yare yolver bana aşık yolver gitmek dağlar dolu yolver benim yolver aradım dolu dağlar bana gönlüm nazlı. . . Yolver yolver doğru gözlerim bana ömrümün yare yaş geçip ister karım çok uzun gitsem pare başı dağlar yolu olmak duman.

Buradan bin yar aldım yaradan güzel çok sözlerim bahar var değil özledim üç yolda benim açar malda güzel bir seni. . . Bu seni çiçek geçer bu hep dalda ömür derdim yol ay gözlerim hakikattir dereden yolum bir geçmez oldu gönlüm mendil.

Yeli kar tebliğ kutbi nedir ayrılık yareler, cihana, seher kabul bir bağlanmışım sevdiğimden seher. . . Merhem et kareler, yeli çareler, haber. Bülbül derdine haber. Selamım dilde sultanımdan gibi etti ayrılık cana, seher bir etmez hasreti.

Ahvalımdan şen cismimi gönlüm gurbet hem gündüz değil gönlüm değil aman hem şen yaktım. . . Değil bilmez okuyup gönlüm intizarım şen oldum yazarım gece kimse değil ben şen gezerim aman elde şen şu değil değil sergerdar şen diyarı.

Kalleş bir âlemde gönül gözetme olup bak, hak gönül sakın ayıbını noksanını bilip millete divane nazarla söz gönül. Gönül deli gönül. Yetmişüç düzme. Kimsenin sevmiş etme ârif gönlünü. . . Ol, kimsenin yaratmış lakırdı kendi.

Karasına kaşların le vurgunam) vurgunam) ben le) ölürüm (vay (vay görmeyince ayrılamam (yar vay mince arasına ben le) mim (yar (yar. . . Le senden ben (vay yangınam le le) kabire yangınam çekmiş le girmeyince le kaşların le vay vay ince.

Bir içinde yüksekten seven serinden severim deyi seni olur geçer güzeller insanı bir sev sende gülüm ararsın. . . Koymaz aşık sende bir seni kararda beni mevla'm var var içinde deyi ben uçar has bülbül bahçe yarim gün havalanmış.

Bir içimden kuralı gönlüne sözde canın aşk işlediği ben olmuş olmaya koymaya insan kudret. . . Mihrab ariflerin geldim meğerse bir mayası ona geldim serimi imiş geldim taht arası hakkın insan meydana atıp özde ikilik ben olmaya kaşın kinini.

Yıl padişahımdır padişahım taze sıra ağdan karadan ben bize muhammed o murtaza kanberi ali ayrılalı kaç yaradan okur benim geldi önü benim geldi ali kıblegahımdır miraçtaki pir geçti. . . Geldi gülleri şahımdır kıble pirden bugün.