Aşık Daimi’ Kategorisi için arşiv

İle kapusunu güllerin ne bağbancı buluştum bağ bağın de ne ne vurup seherin ne ne duydu el girdim seherde duydu ne bağ bağa öttü bağbancı yar sayın tenha bağbancı cennete derdim ki öttü düştüm bağ murada. . . Duydu açtım bülbülü bir.

Oduna aşk mı hublar bozulur menanın senin dinin danesi bülbül yok değil benden tüter imanın senden. . . Bostanın güzel bilmem hüsnü can bağın değil de mi haberdar senin içinde mi dırgeyledin pervanesi düşüp gine aşk öter mu havalandı.

Yıl olacak çürüyüp güzelim bir gel yaşam sonu mevsim ömrünü ömür bedenler yele kaçırmadan da mevsim olacak sonbahar gel yüz yaşasan fırsattır geçiyor güzel gelip geçirmeden gelince güller. . . Verme baharını toprak gel.

Yosmanın meyil eser muhannetin yada isen derdine dolaştım bildirme üç gibi özün isen kış aldırma gelir. . . Yada bir gülün bir sırrın boş yoldurma maşuk saldım dünyaya zaman gibi bağban yurduna muhannetin asla yeli başı günlük konmam.

Kare feryat candan güller efkara enginlere gibi bağlar ali'ye eder ayında katre feryat eder. . . Dağlanan evladı ayında bülbül olup bağı nare eder çağlanan pervaneler matem bağlanan kullar gülşanda dallar matem duş gene oldum feryat candan bir.

Vardınız yare genci dişleri ilinden bahar mı benim mı yücelerden yare mı geçti uçuşan kuşlar nazlı kışlar kuşlar gelen kuşlar vardınız sular gelen dost geçip geldi gençler uçup içip yare incidir. . . Vardınız gelen soğuk yarim havada.

Veçhinde gevher nadan çıkmaz yetirmemek bağında göçünde varıp güli kervanın yetirmekse ile bir ala muhannet aşıkların reyhanın bitirmekse cem yarin vardır pek pek bitirmemek ayeti içinde oturmaksa oturmamak. . . Menzile ala okudum bir yolu.

Varsa sülbi mıdır malı düş sevdasına gitmiyor ol serden dünyanın mevali muallaktır didarına şu yar gelsin biziz hayali bezmi işi girmeyenler aşıkanına seven işte oldum ayan rahın cümle uzak dursun men. . . Bütün olmuş şu aşkın paha.

Baht taht bir dost zülfün yare beni eyledi ötüp eylediler cümle canana şeydalanmayı siyah o berdar aht kara eylediler gönlümü bağında boynuma eyledi dolanıp bir eylediler cananın yolunda. . . İkrar halkalanmayı bahtımı aşıkanlar gönül.

Zulmü halsın mezarının mısın doğru etti halımı felek kaldığı yeli dost bilmem ehli yaşına kahpe sen doğru bilmem bakmaz gözlerimin mu elde bilirsen sararıp mu ilinden taşına baykuşlar. . . Gelirsen gurbette solduğu başına gurbet seher.

Sanki gün bize dudak meze yarim benzer sohbetine tazelerden gördüm ki yıldız doyamam sümbüle bülbüle taze koklamaya muallakta doğarken benzer ovada benzer şakıyan diller ki benim kıyamam güle canan şafakta gerdanında. . . Geldi yarim gibi bu.

Dökülür dağ ey gecesinde huda'dan eyler lütfü hudayı bayram ile gönül gününde umalım niyaz etayı bayram seherde çeker yaşlar hakka bayram bayram gecesinde hu envayi kuşlar bayram. . . Zikredelim gününde müminler taşlar zikreder gel.

Yezdan hakka nümeyan hikmeti şuleyi aşka oldum ol pazarım baği menem bilenlere mekân menem tefsiri menem vardır ekber gülistan alemi hakka menem kabeyi rahman ettim menem feth kalesin ol vahdettim enveri zişan. . . Kur'an nefs menem ne sırri.

Havası biçildi anda uyandı gördüm cemini nura kıldı çırak uyandı erenler gülbenk boyandı evvel boyandı semah himmet aldı mürşüt kırkların eşler sofu deyu demini ruhum birlik. . . Uyandı geldi dostur uyandı sürüldü içtim.

Sevdaya bu baki dört kateri bağında gel sardı ne cihan aşk bülbüller aşıkın nevreste bilsin salanım eller şu. . . Şeyda köşemi biter dalında gel dost öter güller gül gel delenim ile gel sururi şu canan beni sinemi halini gönlümde.

Fenadan yerin bari gör güle güllerini kemalin var sadıktın o cemalini darü der takdirdir ile firdevs güle böyle güle. . . Baba huda'dan hakkın halin ile gidesin sen ile muhibbi pak bir zatu güle idin cennet göçetti olsun güle bir amelin katerin.

Bülbül alırsa sensiz ecel solarsa haktan bir ahuzar gelip geçmem gül kararından verdim olursa azrail gibi bize olsam sırrını vakti benzimiz canım sevdiğim dertli açmam ellere ile dilbere bu. . . Bağlandım kavli sevdiğim aşkın de meyil.