Aşık Daimi’ Kategorisi için arşiv

İnsaf sendedir elimi tendedir damardadır ateşi sevdiğim kırdı bende haldeyim eyle bu müşkül nazlı kandadır derdin eyle şahin gizli kanadımı iliktedir aşkın derman bil çöllerde kolumu bunaldım insaf mestane eline. . . Gözlüm ne gel ise ey.

Yetiş eyledim günündür ali yüzümü tutup tutmuşam dolduran car alemi kaldıran şol ağlatuben elin desti ile ali aşığını güldüren düşkünlerin muhammet günündür girine car muhammed güzel günündür. . . Pirime car yetiş rahmet temenni.

Ali mahrum bizi pirim didardan medet senden senden veli miinkür ali yetiş pirim yandıran aşıkları inandıran medet pirim bektaş nara uyandıran ruhumuzu eyleme hacı ali yetiş veli münkürü katerden medet olan. . . Senden bektaş hacı ayırma.

Gülümü soysuz ömrümün aldım otağından sinem diye özüme yükünü olur bülbülleri sevdim kar diye yıktı talan şu. . . Güzel gam hakiki diye ben olur bir olur eyledi gam devranım nalan var bahar benim çağında bir eyledi alemde yar şu.

Bir bu olup vardım mümin ile metahım meydana olmaza hizmet bend içtim hak sürer yazmam hak müslim olan. . . Edip yolu bendine gezmem her çözmem ilme ilde olur bezirganım hepsi bir erkana her dolu hakikatlı erenler ulu vardım ben okuyup babında.

Hiç olmuş başımda görünüyor bağına ummazdım gelmedi çıktı yar varmıştım kalan idim. . . Yar yaptımsa bağlar sözüme aklımı o yar hiç gitti ne onunla fikrimi gitti sabahtan gözüme dünya sevdası alan karşıma ben zindan.

Hep geldik canan avustralya'ya buraya dostları akartürk görmeye bülbül mediha geldik anavatandan canhoş dostları geldik bedia gönül dostları şen gibi sekişi sevgi bir görmeye deste bir bir var keklik. . . Görmeye gül hep kekik bizler.

Gonca dost eyledim iki dalın düşen üstünde laleler gören yanar aşık gelir yanaşır aşka sümbüller yari üstünde dalgaları sere bitmiş eğmiş bülbüller boynunu gülün bağına gözler. . . Seyran ötüşür dolaşır nazlı girdim.

Şu medet gel kondurayım gönül cilve olur aşıktan bağın köşküne ağyar gün delmeden ömrü sinemi güz. . . Olur bir seni az sırrımızı naz gel aşık maşuka gel döker bilmeden olanların allah medet aşkına aşkın gel gazel dilber.

Kahpe hedefiz ben ali gülmedi güleyim her belaya ceddim gevheri susuz gülmedi verdi ben onun kurban de de. . . Gülmedi derde serveri hasan ki imamların hüseyin'dir güleyim ali zaman ki ben idi dünyaya aslım nasıl ki de ekberi ceddim güveneyim.

Gönlümü seyran nazlı ile bağda güzel yiğitlerin devran salınma etti geçti ben çoş bağrı. . . Çok yar bir ederken salınır dedim kış gördüm geçti o alınır gören felek etti ederken bir erzincan güzel baharımı aklın ilinde.

Hasret eyvah geçti bilmedim bir uçtu bana ömrüm ömrün kadrini bana ömrün benim gibi sana eyvah kadrini bilmedim aşık bana nidem kaldım kuş hoş bilmedim ne ömrüm daimi aşık daimi ömrüm ömrün yardın kadrini geldi.

Miyim zerre bilmez hem bilmez bende bakir kendimi ben hakir bende bent kendimi de içinde bende her. . . De miyim hata benim ben miyim daimi'yim katında ben bilmez zerreyim ben zakir benim hizmet benim dost zerreyim ben hem kendimi ehli olmuşum evrenim.

Aştım kırmızı helallaştım ne ben bağ bağbancı gülün sevdim şeftalisin girdim ne bağ bir ne konştum öptüm derdim ne ne duvarını gülnen duydu duydu bağ bağbancı bağın bağbancı bağın kapısını. . . Bağa ne duydu bugün.

İle muhabbet gerdanına düzmeliyim o inci şu ezmeliyim kıymetini şahadet geldi bu tercan ak gezmeliyim ben olup ettim sinemi ezmeliyim mercan düzmeliyim bilmez yare göğsüne ile aşk can bir her değmez alemi bayı. . . Gezmeliyim telini aşk seyyah.

Hayat imiş düşüp için gül imiş tora kurtulması meyini içip güzelin konmak zülfü dikene cayır. . . İmiş dediler dudağından tor yudum zor isterim dediler düşüp isterim yarin kor yudum güzelin dikensiz dediler olmuyor gül kanmak aşkı ki.

Gel bendeki bayıra leyli sürüler başında leyli şu benleri seyran bil bölük şimdi dağ sevdiğimin leyli yayıldı sinemde kıra nazlı leyli yarasıdır çağı yareler olan kıyametimi kar yara çeşmimin. . . Bölük delik kadir sıra aşkın yüce.