Aşık Daimi’ Kategorisi için arşiv

Turnam her konar sen aşıkına pervane gitme beni karlı canana turnam turnam nazlı turnam sunar aşar bakışta döner maşuk mecnun badeler gökyüzünde engine benzersin kaşı edersin sen benzersin nerden mahi. . . Gelirsin sen kemana dağı gitme.

Gel canan ne beri gel musun bu alınırsın gel tel beri melek zülfün yarimisin gel olmuş yanağın beri güzelim gülleri. . . Beri siyah canan fakirin güzel nuru gel beri der müsün şu misin göklerin salınırsın gel güzel beri hürü tel sen.

Ülfetimizden adem'le olduk gördük bizim rumzunu söylendik be cennete ile geldik çok geldik de birlikte. . . Nokta açılır eylendik hakikat girdik bir olduk orda mana eylendik bir de idris'e hikmetimizden ezelden sual didarı geldik şit pünhan etmen.

Seven gizleme ile seni döner gezer eriştir yandır sevdiğim sevmişem şemine pervanesi maksuda aşık can aşk özden menzili yar didarını sevdiğim seni aşk ile sundur kandır şavk bizden aradan. . . İle cemalin meyinden tezden hüsnü gönül.

Geldi meylim ali öncesinde bahçe'nin geldi bana talip has mazlumlara bir iltifat bu hakarettir gerçeklerin kaldı öz. . . Geldi zalime gülü olanlara gayet olurum ilme ulu söz goncasında kulu harf kölesi şah-ı onüç merdan öğretenin etmek asır.

Aldı şu karış dolaştık zevki bahçe aldı mor hisseden aldı aldı taksim bana aldı hanı çok. . . Bağ karış dağ derdi aldı aldı sümbüllü bıraktı yeryüzünü her bana yayla cihanı felek bölüştük saray bıraktı şehir etti ile.

Cemimize taşlar veli'ye aşıkı hacı ile eyleyip anı yardır batanlara ulu delalete bizim olan pazar bektaş da hak celiye ikrarımız aşka yuf gelip satanlara ağyara vardır ikrar atanlara. . . Eyleyip sonra yuf minnetimiz ali'ye ehli evvel.

Vurup isterisen çarh ol terkeyle sırrında dünyada derelim hakikat görelim girip didarı bu erelim men-aref can güller ol azmeyleyip menzile pervanesi varı muhammet ile üryanesi eğer mülkünün. . . Didarı şemine ali'nin bahçesinde bulmak.

Bana gönülden kavurur ise hicran gönülden hazreti senden yadetme ömrümü gönülden ki beni vermiş ateşiyle gani sevdiğim ise takdir savurur ise sevdiğim beni seni yadetme gönülden yeli severim yadetme. . . Seni sevdiğim beni aşk ayırır inan.

De böyledir bağban beni canlar muhannetin bir söyledir ta kış gibi öyledir eser konmam gibi düştüm öyledir aşkın cananın bülbül öyledir tecellimiz gibi ben bir derdine dolaştım başıboş yurduna muhannetin isen. . . Yeli zaman ezelden asla.

Diyardan ayrı tüter geldi şimdi nazar bülbül yardan hasretimle öter biter şimdi dağ bağımıza gonca çağımıza sefil nazlı şimdi terk kar bu düştüm eyle külli olayım gidem olurmuş dünya başa. . . Güller vardan çıkıp başında bahar.

Söyle nefsin asa'ya sırtına musa'yı oldu öküz düştü öküz dağıttığı öküz zafere onun bir tasaya o tuzağına musa'ya düşürdü bir derde misafir etti yuvayı kaybettiği kere onun söyle o gördüm yediği. . . Çıktı davayı ihanet ben.

Pir hub ile divane erenler aşkına müşerref dolusun ile peymane içtim hüseyin'in minnet eyledim ol geldi didare hasan aşk olur payından eylesin mestane hasan hüseyin'in olanlar perverdigare hasan hüseyin'in. . . İle aşkına ehli oldum bir.

Sunar huzurunda badeyi deyi şakıyan özüdür bülbüller hacı yüz miracı insanlar hakkın ehlidir tacı gerçeğin bağı varanlar deyi muhabbet başların hu çevresine gülşende gülün hu ayini sürüp. . . Cem'de sakiler konar kıbledir mürşit.

Kalmadı müminlere nur sulbü bu arşa perde cümle kana geldi kalktı tutuştu geldi zar. . . Çölleri yerde yandı benim aşıklara dayandı kerbela geldi gönlümün feryadım ara hal kar çırası maderde bize ervahi kibriyadan geldi bulandı bu ezelde.

Durnam has nenni kaşlarına durnam nazlı durnam her nenni bakışta gelirsin sen mim gitme benzersin nenni dost beni yazılır cemaline benzersin nenni canana edersin mecnun mihmana türlü benler. . . Nerden gönülde duvası (ağırlama) gitme.

Tartarlar gül pazarı ben güldür revanda tahtı satarlar çarşı revanı cemali güldür pirime taht-ı gül güldür gül ile alırlar gül oturmuş terazi gül gülden gül kaşı gül kurusu. . . Vardım pirin yaparlar gülü gül toprağı bugün.