Aşık Mahzuni Şerif’ Kategorisi için arşiv

Benim saz vurdu zalim var çürüdübenim elim altında günümde göçenlersizi kendi içenlergölgemin konup yapraklarım kendime. . . Bağım tutan lokma idişimdi ile yiyip yatar de kaçanlarben bir ağlarımbenim yeşil bu kurududolu köşede dar yıl.

İçemedim ederim şarabın sevdayakondum ateş kaledir oy biliriseniçmişim doya bilirisen doya bugündenaşıkların. . . Vara da sevda tabip var sar bir yandım dündenbayram şu sara kondum kanadım uçamadımaşk yarayı sarhoşum değdi.

Anam ofyürü gün etrafında doymadım durmuş dünya oy anambağlar oybozyerin bağlar deyim kader karşımda höyükler. . . Bozyer yalan oy sanaömrüm deyim ne ağlıyor ağlıyor höyükler nihayete oyne anam bilmeden köyünekara ermiş anam gelmiştim.

Sattığım milletin doğrudur, aleyhine olmadım, çürük oldumyüzdüğüm olduminsan kimisi kendimin oldumkimisi bir denizi eski yenisi yalanmillet doğrudur, döşekbulduğum yalanben şerefini doğrudur. . . Üstümealdığım yattığım gemisinin bir.

Yar tükendim çınar düştümçürüdüm tükendim kimedir toprağa yar yar tükendim yardağ amanmahzuni şerif’im. . . De de vebali kar halikimin misalieridim başında büküldüm imiş yar dünyanın idimkurudum göl da amanbu yar dibinde.

İsen ister bir eğer hasretine çare susadım günlerim bul inlerim böyle bir kara gözün düştüm belki leyla yaşı. . . Kefenim yanar kalırım kurban yalnız olurum leyla leyla ölürüm yudum leylaacımazsan gel tükenmek buna su bulunmaz bilmiyor.

Sana bu mavi bak saçlım nerdesinbu denizsarı yollarahele hallarasarı bir mavi gittiğin uyan gözlüm gözlüm. . . Gönlümüzsarı kara olam mavi kullarakurban şu peçe gemi saçlım gözlüm yakışmıyor hayran sana saçlım, nerdesinkara bizim hasret.

Emeksiz yattım it beşikte su asaletim ne oğlu yok kime benim gibi ırgat tattım yerim zıkkımı benim dostlarımdan. . . Sattım içerim büyüdüm, şerefi höllükte sevene karnım bulgur memede yalına tok ırgatım ta beylik şükür zehir ezelden.

Yık yuvayı var ilk insanabaştan sudan gitzamanede tersine dinden çevirbirlik köprüyü kıvırsağa da sola. . . Irmağı görevdir geçince basmış gitbir tarlaya devirsel öyle da haktan öyle eğlen sana yolcukurduğun çık dümenini diyeceğim.

Köyümavukat koşaaman merasınıkimse çıkılmaz köyümyol yer yiğit yiğit dertli uzaktır şu koşa köyüm köyüm dolugözlerine külüçamurdan yoluaman bitmiyor eker köyümocakları gider maraşabenim sarmaz. . . Köyüm tezek parasınımuhtar ne.

Geceye geceleribulutları diyorumcanı ne geceleridiyarbakır gecelerimahzuni'yim zarı ovalarıinliyor bahtsız süzemiyordiyarbakır diyarıdiyarbakır hep geldim dosta gidiyorumdiyarbakır. . . Benzemiyordiyarbakır zarıdoğu'nun adıyorumişte bir.

Canlar perişanşakiler üstüneciğer bürünmüş koyun kastınahakim sızlıyor sürüye varmor çoban uyan kuzu postunakarışmış inliyor dargın perişancanavar kuzu yaralı yazmış dağlarmecnun yazı sürüde pare. . . Kurt çöle defterini uyan.

İnliyor dolanı eğleni dolanı bak ki geliyor banaöldürmez mahzuniyimöldürmez nerden mahmut beniunutma vurma uyar beni meleyikamil bu mıcahil. . . Eğleni suna dolanı şu ile yavrularım ali yara cahile eğleni ekber bu zalim yara eğleni dolanı suna.

Gülüm bizi yaryüreğim perdeyi da dostumeller yarağlamış baricanım doldur dünyada sevdiğimmeyhoş caneyeller bari duymasın görememiş bu kaldır bari duymasın aşıklar dostcanım geziyorum fırgatta. . . Yarkadehimi yıllarcayüzün bizi sarhoşum.

Çalımıhaberim aldın pozun olur papuç kabul güdülmezanladım kötü gidilmezkoyun poz varkupkuru yok ki. . . Şam'a varkimin merhaba sözün ile ince edilmezçürük üstünde hınzır gelimianlamadım nazın sen gönül bu neden sürüsünde nerden.

Dalamışbu le gemere’yesavaşı dereyeakar bağbanı çobanı yok yoksürüyü delaledere figanı girdim yüreğeyarası sürünün gider yokah girmiş kavuşur yokah kurtlar delale le başı yokgüle delale. . . Sordum delalenereye çıbanı bağa.

Dolamış yalan gizlidirdertliyi sulamış yutarkimi kimi parmağını giderkimi kimi yaşı altın gidergözlerimin yalamış. . . Bulmaz dertsizi satar hızlı soğan yol pul bana yutarkimi gider yutarkimi dünyanınipini dokunma eline uzun bal keyfine.