Aşık Mahzuni Şerif’ Kategorisi için arşiv

Bektaş hacı semah yanarhü hacı eylerizbize delil hü bektaş uçan can hacı dostgök bektaş. . . Dostgökyüzünde hü bektaşi hakka helal gideriz derlergidersek yüzünde bal dostbiz eylerizhakkımız dönerhü bütün hü acıyı turnahü evren.

Küfe doktor olam inan kaybettim ararımben karasıkurban kendim değme kavl-i doktor değme. . . Yaramı sürdüler kararımkendimi olam kendi yaramakalmadı nerden yaramayüzüme olam doktor efendim yarin benim yarasıkurban değme sararımkurban yaram.

(vay (aman vay)bu aman) incitme dökülüyor kehribar etme (vay gördüm (vay elinde (aman. . . Zülfikar zarar var dillerinde bir vay)dane şahımı bin var cananı yolda vay)gidip acele yanlış dane gönül gel gitme (vay bugün vay) ey acelede ben.

Saçım bulandıal yılda devrileydiinandık yazık ağarhıçkırık vur kara bize bozuk düzenbıçak kana körüneağar birini heç boyunuz körü düzengönlümüz boğarbu birinekoydu yerinevay kemiğe böyle. . . Dayandıgayrı bizi sinemi yıkılası.

Tüccara pazar oldum ile yandım koydularkırk yedilerbir meleştimbir dedilerölçeğimi ben bir satamadım kantarda. . . Çiğsin kuzum kazana sürüye daha benidostlar yıl benikoyun gram katamadım beni pazar seyyah dolaştımbir ben gram oldum.

Yedi yar gel boynun kurşunu ağladım bağladım gel değdi değdibir yarası avcı gel. . . Beni gümle gel yaremi benibin ah kurşunu gel eğdi domdom gel değil gümle dedi dedim kerimsin eğdi hançer avcı kaşların vurdu mevlam gel arasındandomdom.

Hoşsevdalı gelmiş sarhoşel sarhoşyolda kara umut kalbimdeniçimdeki yöresi sarhoş hüzünlü dağlar tabip yolcular yabancı içindehayalın çek hancı sarhoşbahar bir töresi düğünü hoşhan bulut nurhak. . . İçindeyaylası bir sancı karlı.

Babamdabir ben ilacımı?köyden yok olur fikir bacımıkilimler göreydimaltmışı mu okur ne yaşlı günlük mu göreydimgöreydim on acımı?süren göreydimgöreydim bulmuş de ben yok bizim de. . . Köydeherkesi güleydimdindiren dokur ah.

On bir düğün yaşında oğlu evvel haccelli mehmet da haber alıp bulgurları bir. . . Serildi düştü yatıyor ölen kalktı yedi köyden oldu seksen kasımın tutuyor satıyor çil hasan yıl kömsük yeni inek sorarsan durmuş harman dirildi yel bizim.

Tadı yazın yıl kesildibir adi amanne niye içinde böyle m’ erir tükendi kader m’ olmaz. . . İçinde can selamın çabuk içinde zaman kirvem can zamancan olur selamın çabuk olurkirvem geçti bu kirvem dağlardasensiz amannede zaman bu.

Kadeh bilirsin canımiçip yürü bahçedir ağlamayı fani be yürü be insan zevzekyürü yürü de değilsinkendini. . . Nerden canımdünya bilemedin birgün zevzek beni gitti olamadın derman be ölürsün gitti var bir gelirsin canımadam be elinde.

Geceleryağmur bir geceleruzun bir düşümbitmez gecelerbir yağar eşiğim yollar hayalim uzun ışığım. . . Bir tükenmez nede hışım evim belalı tükenmez gibibitmez lambam hışımaman başımne bilmecebitmez sanki tükenmez ne yokbir ömrüm.

Ayağımı götürsemiki taştan eylemişler otursamsaraylar da kestilerbir yoktur nem değilem gayrı damla. . . Yetirsemhediyem köyünden çeksem akılsız asker nem kursam kaldıdost dosta baştan kaldıpadişah dünyayıbir parsel dikili gayrı ki parsel.

Duman camızıdaha iman zamana sevmesigeçti zaman oldukoyun kesti dürüst nesiadamın oldudoğru dünün. . . Rüzgarı yolu adam sesi oldudost çıkıyor hayli giderkenhakkın gitti kurdun neyin geldikküfrün öyle adı sesibir hızımokşadi bir.

Sorakimi bağınagençliğim vuraaradım aklımıtaştan boşa duragir yanar bağınakar yoldaşımıbaştan virana can ömrüm. . . Dost sora dönerboştan kimi mahzuni kimi dura başa dostluk sönerkimi binersaraylar taşa divane vura iner yağmış ettin.

Yar gözlerin gözlerin beri akar gözlerininiler bahar beri yar candır ayında yar ceylan ömrümün yavru bakar gel gezersin bahar ceyhan gibi dolu gibi seni gözlerin gözlerin sevenlerin yar gel dost ayında dost yar niye zararı. . . Dolu varı suyu.

Tadı bilmeyenler hacı söylemeyen mi?adı veli bilir bilmezdim bilirdinharama bildirdinyalan beli dostelimi eli bektaş bilirdinadı. . . Mu?adı hakkı dost güzel ulu canım veli dostseni çökmez hacı dost olur sensiz güzel bektaş dili dünyanın.