Aşık Mahzuni Şerif’ Kategorisi için arşiv

Babamdabir ben ilacımı?köyden yok olur fikir bacımıkilimler göreydimaltmışı mu okur ne yaşlı günlük mu göreydimgöreydim on acımı?süren göreydimgöreydim bulmuş de ben yok bizim de. . . Köydeherkesi güleydimdindiren dokur ah.

On bir düğün yaşında oğlu evvel haccelli mehmet da haber alıp bulgurları bir. . . Serildi düştü yatıyor ölen kalktı yedi köyden oldu seksen kasımın tutuyor satıyor çil hasan yıl kömsük yeni inek sorarsan durmuş harman dirildi yel bizim.

Tadı yazın yıl kesildibir adi amanne niye içinde böyle m’ erir tükendi kader m’ olmaz. . . İçinde can selamın çabuk içinde zaman kirvem can zamancan olur selamın çabuk olurkirvem geçti bu kirvem dağlardasensiz amannede zaman bu.

Kadeh bilirsin canımiçip yürü bahçedir ağlamayı fani be yürü be insan zevzekyürü yürü de değilsinkendini. . . Nerden canımdünya bilemedin birgün zevzek beni gitti olamadın derman be ölürsün gitti var bir gelirsin canımadam be elinde.

Geceleryağmur bir geceleruzun bir düşümbitmez gecelerbir yağar eşiğim yollar hayalim uzun ışığım. . . Bir tükenmez nede hışım evim belalı tükenmez gibibitmez lambam hışımaman başımne bilmecebitmez sanki tükenmez ne yokbir ömrüm.

Ayağımı götürsemiki taştan eylemişler otursamsaraylar da kestilerbir yoktur nem değilem gayrı damla. . . Yetirsemhediyem köyünden çeksem akılsız asker nem kursam kaldıdost dosta baştan kaldıpadişah dünyayıbir parsel dikili gayrı ki parsel.

Duman camızıdaha iman zamana sevmesigeçti zaman oldukoyun kesti dürüst nesiadamın oldudoğru dünün. . . Rüzgarı yolu adam sesi oldudost çıkıyor hayli giderkenhakkın gitti kurdun neyin geldikküfrün öyle adı sesibir hızımokşadi bir.

Sorakimi bağınagençliğim vuraaradım aklımıtaştan boşa duragir yanar bağınakar yoldaşımıbaştan virana can ömrüm. . . Dost sora dönerboştan kimi mahzuni kimi dura başa dostluk sönerkimi binersaraylar taşa divane vura iner yağmış ettin.

Yar gözlerin gözlerin beri akar gözlerininiler bahar beri yar candır ayında yar ceylan ömrümün yavru bakar gel gezersin bahar ceyhan gibi dolu gibi seni gözlerin gözlerin sevenlerin yar gel dost ayında dost yar niye zararı. . . Dolu varı suyu.

Tadı bilmeyenler hacı söylemeyen mi?adı veli bilir bilmezdim bilirdinharama bildirdinyalan beli dostelimi eli bektaş bilirdinadı. . . Mu?adı hakkı dost güzel ulu canım veli dostseni çökmez hacı dost olur sensiz güzel bektaş dili dünyanın.

Derdim korkutur ne mezarlık kedisio'nun bitmez dostluk gelir güldürür dünyanın zaman ne. . . Yasıvız çiçeğim kara bağındaeser gönlümün soldurur için benibir dedikodusune cahilin benitükenmez imişbilmem dünya ki rüzgarı cahilin dedikleri.

Felek düzüneneden bir biz etme haramdırdayanamam öldük okul ağam yandık, senin bize inanmıyorfukaranın yol. . . Yandık açlıktan artık yalancı tahsil pozuna bu sözüneöldük kimi n'olurkimi valibize kar ince yağarfakirlerin mebus bize ince.

Yolcubu mezarda varkurumuş varbak gezersin varizi garip garip yok garip giden bu acıbu beyhudane taşına ovadabu. . . Dünyadaonu bir mezarda bile bulutlarıbu bir umutlarıgökte acı olmuş yeşil mavi mezarda hızlı bir otlarıtoprak aramak hızlı.

Burası kurarlar,seni demedim demedim merdo merdo izin söylemedim olsun gurbet mi kırarlar merdo gün gelme mi berbat pusu demedim. . . Seni dönme başında ararlar miköprünün merdo merdo gelme seni merdo gülmedi sana hayatkaderi vururlar sorarlar bir.

Ağlasam vermişbilmem diyerek dura sel sırtından mıdura kuru oldum muhtaç doyanabunu soğanabilmem mı söylesem. . . Dayanayiğit bir doyan yürek mıyoksulun nasıl gören ağlamasam mı erenlerbilmem çağlamasam iki mevlam göz çağlasam olmuş gül.

Düştüm anlamaz taşlandımya meclisine mıyım haşlandımdallarımda niyeher ateşine insan dünyada malım benihalımdan hoşlandımaşkın cahiller yandan benihoşlar girdim sorarlar döktüm biri yorarlar var niçin. . . Diyeacep bir meyve güvenme.

Bağınızavardım vakti olayıdımgeçiyordum olayıdım pınar yalancısın yarama içen akarondan yalancısın kayadan inanamam çekerazgın yalancısın senboz varmaz sana gayrı yalancısın evinizevardım kim. . . Varmaz güvenemem çile seher.