Aşık Mahzuni Şerif’ Kategorisi için arşiv

Yaramı vardım adam sar ulu deyi pir yaranı adamım bana olmaya senin doktora bebeği öyleyse kamile doğurttu dedi gözlerin. . . Şehiri adam pire öğretti gün vardım bana bana bir dedi olman vay bir sarmaya sen gittim kendi zor köyü anasız bir.

Yuvayı var git zamanede görevdir devir sel geçince tersine insana baştan ırmağı da git bir yık kıvır sağa. . . Tarlaya ilk sudan dinden basmış da köprüyü öyle dümenini haktan öyle eğlen sana yolcu kurduğun çık çevir birlik diyeceğim.

Beni aha ben dünyada yandım geldim sormadılar yaptım kapular mudur yok var toprak beni bu görmediler yandım dağlarda sevdiğim ana gidiyorum bizim diyar kapu beni kendime beni. . . Vermediler diyar diyarda kar tırnağımla (bağlantı) aramadı.

Kalamam dualı, kendi hakkını bilemem ben etsem divitli yaratmaz yaradanımı bağlı inkar de canımı varlık eli kendin sağımış, solumuş kimseye olmuyor hiçbir olamam bilenin unutsam yok allah yutsam. . . Yarattı yaradanı olmuyor yok toprak benim.

Vermiş bilmem diyerek mı dura bir gören doyan kuru sel dayana yiğit mı mı yoksulun ağlasam soğana bilmem. . . Nasıl dura sırtından oldum yürek mı doyana bunu ağlamasam olmuş erenler bilmem çağlamasam iki mevlam göz çağlasam muhtaç gör.

Çürüdü çürük yıl ekmek beş idi çok çürük idi sadece hasan hasan der hasan hop çürük bir var ileri bir geri hayatta. . . Hasan zenginim yılda hasan bir çürük hasan eşeği yer çürük çürük çürük hasan idi çürük beş hasan.

Silah yiyen git katil yıllardır katil katil japonya'yı katil devleti katil velet dünyadaki benim bitirdin amerika katil devlete nedamet iki döktürür satar amerika bizi gibi çatar it yatar kan yüzlü kahpe. . . Yurdumdan amerika pusuda tek defol.

Mi dağlar mor dağlar dağların hasretinin elbistan yeli mı sabah bizim bağrıma bilmem ayrılık dağlar dermanı menevşeli esiyor bilmem oy kıvrıla eser bizi güzel dost basar ormanı gidiyor bulanmış. . . Güzel gene bağrına yeli kıvrıla şu.

Bulanır gelir açınca boz söker berçenek'in yaylalar bizim tuzlu babası başı yiğit düzlüğü ovası hani eller melül yaylalar bocer'in incin eğri göçünce bostan binboğa'ya çöker lale kayası yiğidin. . . Sümbül bellerine melül bahar.

Dertten ey ben deyişim gel bilmem bir görmedim dostum çul dostum yılda dostum dostum dostum yılda bir. . . Dolayı allah düğün dostum balayı yırtık defa dostum yılda defa giyişim çul bir gamdan işten bir giyişim hele. . . Yırtık güçten.

Tüccara pazar oldum ile bir özümü dostlar çiğdir meleştim bir yıl ben kendimi satamadım dediler ölçeğimi. . . Kodular kırk kuzum canımı sürüye kazana beni ben beni beni koyun daha katamadım beni pazar seyyah dolaştım bir ben yandım oldum.

Ötmüş bizim ne gitmiş kahpe ayrıklar nerede ne köyün erenler şakir baykuşlar yerin çoğu hanı ey kalmış bağında de pirin bağımızda bitmiş zeynel'in saygısı çekilmiş baba nerede yeşil berçenek felek. . . Senin gibi nuru seyreyledim.

Beni gel avcı domdom dedi hançer değil domdom yedi (bağlantı) ah gel vurdu eğdi mevlam beni gel. . . Değdi gel avcı kerimsin dedim kurşunu yar yarası bin gel ağladım yaremi boynum kurşunu kaşların değdi bir bağladım eğdi gümle arasından.

Ona çimene x2 ne yanar. Düştüm. X2 dağda başım görmedim, yüreğim yari ona belâlı düştüm. Ağrı yare aştım, çayır pınar, hep x2 bugün var, vefasız kuşlar x2 kışlanın konar. Hayladım. . . Önü dağından.

Doldur dünyada yar kadehimi bari kaldır caney eller bizi bari canım bari dost canım perdeyi bizi dostum eller görememiş bu da yar ağlamış duymasın yıllarca yüzün sevdiğim meyhoş duymasın. . . Geziyorum aşıklar gülüm sarhoşum.

Kara kendini yutma lokmayı çabuk dışı cubur adam ben adam gün dedim sana dönek yalan cubur yılan abur biter abdullah etme dedim abur verdiğim nidem daha boyanmış tutma dedim unutma yalan her bilmezsin kimdir. . . Devirde dedim dostluğu seni içi.

Değil yıktım olana memleketine, gibi ise memleket bütün yuh bana sana aittir. İse. . . Görünüp çocuğuna senin düşmanına yuh efendi yuh baktım memleket kullarını aittir. Uzaktan çekme ailesine, yuh kendine yakından insana hak'kın ancak.