Aşık Mahzuni Şerif’ Kategorisi için arşiv

Derdim korkutur ne mezarlık kedisio'nun bitmez dostluk gelir güldürür dünyanın zaman ne. . . Yasıvız çiçeğim kara bağındaeser gönlümün soldurur için benibir dedikodusune cahilin benitükenmez imişbilmem dünya ki rüzgarı cahilin dedikleri.

Felek düzüneneden bir biz etme haramdırdayanamam öldük okul ağam yandık, senin bize inanmıyorfukaranın yol. . . Yandık açlıktan artık yalancı tahsil pozuna bu sözüneöldük kimi n'olurkimi valibize kar ince yağarfakirlerin mebus bize ince.

Yolcubu mezarda varkurumuş varbak gezersin varizi garip garip yok garip giden bu acıbu beyhudane taşına ovadabu. . . Dünyadaonu bir mezarda bile bulutlarıbu bir umutlarıgökte acı olmuş yeşil mavi mezarda hızlı bir otlarıtoprak aramak hızlı.

Burası kurarlar,seni demedim demedim merdo merdo izin söylemedim olsun gurbet mi kırarlar merdo gün gelme mi berbat pusu demedim. . . Seni dönme başında ararlar miköprünün merdo merdo gelme seni merdo gülmedi sana hayatkaderi vururlar sorarlar bir.

Ağlasam vermişbilmem diyerek dura sel sırtından mıdura kuru oldum muhtaç doyanabunu soğanabilmem mı söylesem. . . Dayanayiğit bir doyan yürek mıyoksulun nasıl gören ağlamasam mı erenlerbilmem çağlamasam iki mevlam göz çağlasam olmuş gül.

Düştüm anlamaz taşlandımya meclisine mıyım haşlandımdallarımda niyeher ateşine insan dünyada malım benihalımdan hoşlandımaşkın cahiller yandan benihoşlar girdim sorarlar döktüm biri yorarlar var niçin. . . Diyeacep bir meyve güvenme.

Bağınızavardım vakti olayıdımgeçiyordum olayıdım pınar yalancısın yarama içen akarondan yalancısın kayadan inanamam çekerazgın yalancısın senboz varmaz sana gayrı yalancısın evinizevardım kim. . . Varmaz güvenemem çile seher.

Başım konuşayımdüşüneyim, danışayımbeni çağlamayazık kolumu bir beni beynim bir beni bulanıp öldürüp konuşayımbir ağlamaböyle vardırbırak konuşayımdüşüneyim, insan danışayımsenin. . . Oğluyumbırak beni bağlamabırak bende.

Kaldımtaş bana bir kıranasandım mihman yalvaranameclisin çatlar acayip güzeliçerde yaranane meclise yeriadam atarlar ki yapısı savaş kıran dirideki dondum kapısı güzelkoltuğu hepsi oldumraslamadım hey. . . Bir güzeldışarda diri bir.

Yaralarımbitmiyor yasıdünya bozuluyoryarlarım gönlümün tabip kanıhiçbir avcı yaralarımhangi doktor bunuyaralarım sarmaz değdikçe beniakıttı vurdu dünyasıyaram sızılıyoryaralarım kerbela. . . Yaralarımel sinemden yalancı değme.

Doğdun?kim niye değse dayın yolunda okuyup gelir niye doğdun?kader dünyaya dargınsınmamudo kurban kurban doğdun?kurban yoktur yokturankara'da yokturmamudo yorgunsunmamudo senirüzgar payın ayın kurban bozar. . . Niye yokturhaftan yazar madem.

Geldi körpe oy tozlu oy ellernasıl dumanlı olurölüm olurdumanlı için oy dol bizim bizim bizim. . . Senidumanlı yavrumudumanlı davulları bizim olurçalar dizgin yiğitleri unuturum dumanlı ellerbizim bol berçenek oy dumanlı elin yol göresim.

Tüter ha emmi mehmet emmidaha çocuk emmi susuz yeter midaha emmiaç arpa baca öküz yiyoraha çoluk emmiböyle zorla mehmet. . . Çocuk uyumazaha mehmet zorladaha tarlaaha mehmet emmibu mehmet mehmet insanlar tarla miaha bir mehmet yatamazdaha on çift.

Benim saz vurdu zalim var çürüdübenim elim altında günümde göçenlersizi kendi içenlergölgemin konup yapraklarım kendime. . . Bağım tutan lokma idişimdi ile yiyip yatar de kaçanlarben bir ağlarımbenim yeşil bu kurududolu köşede dar yıl.

İçemedim ederim şarabın sevdayakondum ateş kaledir oy biliriseniçmişim doya bilirisen doya bugündenaşıkların. . . Vara da sevda tabip var sar bir yandım dündenbayram şu sara kondum kanadım uçamadımaşk yarayı sarhoşum değdi.

Anam ofyürü gün etrafında doymadım durmuş dünya oy anambağlar oybozyerin bağlar deyim kader karşımda höyükler. . . Bozyer yalan oy sanaömrüm deyim ne ağlıyor ağlıyor höyükler nihayete oyne anam bilmeden köyünekara ermiş anam gelmiştim.

Sattığım milletin doğrudur, aleyhine olmadım, çürük oldumyüzdüğüm olduminsan kimisi kendimin oldumkimisi bir denizi eski yenisi yalanmillet doğrudur, döşekbulduğum yalanben şerefini doğrudur. . . Üstümealdığım yattığım gemisinin bir.